Kaare Dybvad (S) spørger transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, om en redegørelse for mulighederne for og omkostningerne ved at konvertere de almene boligorganisationers indekslån til statsgaranterede realkreditlån