Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, om der er aktuelle planer om at nedrive en del af den relativt nye og solide bygningsmasse ved forskningscentret i Foulum med baggrund i manglende muligheder for at udleje bygningerne på grund af høj husleje sammenlignet med tilsvarende bygninger i det åbne land