Miljø- og Fødevareudvalget spørger miljø- og fødevareministeren, Jakob Ellemann-Jensen, om kommentar til henvendelse af 7/1-19 fra Gefion om påvirkning fra spildevand i forhold til Vandområdernes krav om målopfyldelse i vandløb undervurderes