Pia Adelsteen (DF) spørger miljø- og fødevareministeren, Jakob Ellemann-Jensen, om der under overvågningsprogrammet NOVANA foretages målinger for indhold af organisk stof i vandløb