S: Hvad vil det koste at foretage afværgende støjforanstaltninger langs statsvejene?