S: Hvornår får ældre og gangbesværede lettere ved at bortskaffe deres affald?