Ole Birk: Naboer til motorveje kan klage til Ekspropriationskommissionen