Jørgensen: Vi bør vælge den teknologi inden for vedvarende energi, der samlet set giver den billigste varme