Dybvad: I 2020 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i landets huslejenævn været 163 dage