Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Byudviklingen på Refshaleøen kan blive mulig omkring 2025

SVAR:

BYUDVIKLING: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Mette Reissmann (S), at der er mulighed for at byudviklingen på Refshaleøen kan begynde fra 2025, såfremt de privat grundejere yder et solidt økonomisk bidrag til udviklingen af den fælles infrastruktur.

Ole Birk: Vejprojekterne vil medføre sparet rejsetid

SVAR:

REJSETID: Transport, bygnings- og boligministeren oplyser sit udvalg, hvor meget rejsetid de enkelte vejprojekter vil medføre. Han oplyser, at beregningen skal foretages igen ultimo 2019 med den nyeste version af Landstrafikmodellen.

Ellemann: Nye vandområdeplaner vil tage stilling til yderligere spildevandsindsatser

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at der på baggrund af spildevandspåvirkede vandløb udpeges områder, hvor der skal gennemføres spildevandsindsatser for ukloakeret spredt bebyggelse. Der vil i forbindelse med vandområdeplanerne for 2021 -2027 blive taget stilling til, om der er behov for yderligere spildevandsindsatser for at opnå god økologisk tilstand i vandløb.