Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Hvis man venter med at gribe ind over for kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, kan man risikere, at den nuværende situation udnyttes til spekulative opkøb

SVAR:

CORONA: Boligministeren svarer Heidi Bank (V), at lovforslagene om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger skal forhindre den aggressive spekulation, som længe har presset det private udlejningsmarked. Hvis man venter med at gribe ind, kan man risikere, at den nuværende situation udnyttes til spekulative opkøb.

Jørgensen: Vi bør vælge den teknologi inden for vedvarende energi, der samlet set giver den billigste varme

SVAR:

SOLENERGI: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at der bliver flere alternative muligheder for vedvarende energi-teknologier, når der skal bygges nye fjernvarmeproduktionsanlæg, og at det handler om at vælge den teknologi, der samlet set giver den billigste varme. Der skal være fokus på en samlet fjernvarmeforsyning med så lave omkostninger som muligt, og i den forbindelse kan solvarme spille en rolle. 

Engelbrecht: Regeringen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm

SVAR:

NYBYG: Transportministeren svarer Ole Birk Olesen (LA), at Socialdemokratiet er positiv over for anlæggelse af Lynetteholm, da den kan bidrage til at etablere nye metro- og vejforbindelser samt flere boliger i hovedstadsområdet. Et bredt flertal af borgerrepræsentationen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm, herunder forundersøgelser til projektet. 

Mogensen: Sønderborg Slot og Koldinghus er beskyttede fortidsminder, og afvikling af arrangementer på slottene kræver derfor særlig tilladelse

SVAR:

UDLEJE: Kulturministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at udlejning af lokaler i Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme følger bestemmelserne i lejeloven og erhvervslejeloven, og at Sønderborg Slot og Koldinghus Slot stilles vederlagsfrit til rådighed til lokal aktør, mod at aktørerne holder slottene åbne for offentligheden. Da slottene er beskyttede fortidsminder, kræver afvikling af arrangementer dispensation fra museumslovens paragraf 29 e.

Kollerup: Der er ikke forbud mod at tage i sommerhus

SVAR:

CORONA: Erhvervsministeren svarer Dennis Flydtkjær (DF), at han har stor forståelse for, at mange danskere gerne vil opleve foråret i naturen efter at have været hjemme i mange uger. Derfor er der ikke forbud mod at tage i sommerhus, men det er vigtigt, at man tager de nødvendige forholdsregler.

Dybvad: Boligstøttereglerne tilgodeser så vidt muligt ældre par, der grundet sygdom ikke længere kan bo under samme tag

SVAR:

PLEJEHJEM: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at et pensionistpar kan søge om boligstøtte til hver deres bolig, hvis den ene part flytter i en ældrebolig. Begges formue vil indgå i boligstøtteberegningerne, og der skal derfor være tale om relativt store formuer, før det har stor betydning for beregningen af boligstøtte. Derfor tilgodeser reglerne så vidt muligt pensionistpar, der ikke længere kan bo i samme bolig.