Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Der er ikke krav om sprinkleranlæg i plejehjem i ét plan, fordi det tager kortere tid at redde personer ud fra en bygning i ét plan

SVAR:

SIKKERHED: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at fordi det tager kortere tid at redde personer ud fra en bygning i ét plan, stilles der ikke krav om, at plejehjem i ét plan skal have installeret sprinkleranlæg. Der er dog krav om, at bygninger i ét plan, som er større end 2.000 km2, skal have installeret sprinkleranlæg.

Prehn: Fredede bygninger skal ikke være i perfekt stand

SVAR:

VEDLIGEHOLDELSE: Kulturministeren svarer Bertel Haarder (V), at fredede bygninger skal holdes i forsvarlig tilstand og må ikke have eksempelvis huller i taget, mangle tavl i bindingsværk eller have knuste ruder. De skal ikke være i perfekt stand med fornyede materialer, tværtimod forøger gamle overflader ofte bygningens fredningsværdi.

Engelbrecht: Det er teknisk muligt at bore en tunnel i det indre København

SVAR:

TUNNEL: Transportministeren svarer Ida Auken (R), at det er teknisk muligt at bore en tunnel fra Østlig Ringvej til Bispeengbuen. Ministeren oplyser, at projektet vurderes til at være et kommunalt anliggende, da myndigheds- ansvaret for størstedelen af de omtalte vejstrækninger er kommunalt.

Bødskov: Nogle boligejere vil midlertidigt få højere boligskatter

SVAR:

BOLIGSKAT: Skatteministeren svarer Louise Schack Elholm (V), at hvis gældende skatteregler videreføres frem til skatteomlægningen i 2024, vil nogle boligejere imidlertid få højere boligskatter end forudsat i boligskatteforliget. Det sker, fordi de må vente til 2024 med at få en skattelettelse.