Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Jeg mener, at de nuværende kontrolforanstaltninger for byggerier er tilstrækkelige

SVAR:

BETONARBEJDE: Boligministeren svarer Halime Oguz (SF), at den nye certificeringsordning indfører en række krav til kontrol af bærende konstruktioner og er en yderligere sikkerhed for, at byggerier opfylder kravene. Med den nye ordning er kontrolforanstaltningerne tilstrækkelige, men man kan aldrig helgardere sig mod bevidst omgåelse af reglerne. 

Dybvad: I 2020 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i landets huslejenævn været 163 dage

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Boligministeren svarer Heidi Bank (V), at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i landets huslejenævn for sager registreret i perioden 1. januar 2020 – 1. december 2020 var 163 dage. I perioden 2016-2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 155 dage, og der har været stor variation i sagsbehandlingstiden på tværs af huslejenævnene. 

Engelbrecht: Statslige selskaber vil ikke få mulighed for at træffe egentlige myndighedsafgørelser med de foreslåede ændringer af vejloven og jernbaneloven

SVAR:

BEFØJELSER: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at formålet med at implementere VVM-direktivet på Transport- og Boligministeriets område har været at overtage reglerne for miljøkonsekvensvurderinger for alle statslige vej- og jernbaneanlæg, da det ellers kun er Vejdirektoratet og Banedanmark der kan varetage bygherreopgaver. Ministeren afkræfter, at statslige selskaber får mulighed for at træffe egentlige myndighedsafgørelser.

Dybvad: Regeringens ghettorepræsentanter afrapporterer hvert kvartal

SVAR:

UDSATTE BOLIGOMRÅDER: Boligministeren svarer sit udvalg, at regeringens ghettorepræsentanter afrapporterer mundtligt til boligministeren hvert kvartal, og at den primære arbejdsform indtil nu har været møder. Ghettorepræsentanterne har sideløbende afholdt møder med boligorganisationer, relevante ministre, offentlige institutioner og potentielle investorer.

Dybvad: Ejeren af friplejeboliger vælger selv, hvem boligerne skal lejes ud til

SVAR:

PLEJEBOLIG: Boligministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at ejere af friplejeboliger vælger selv, hvem boliger skal lejes ud til. Hvis den ældre søger en almen plejebolig, skal kommunen tilbyde en bolig ældre senest to måneder efter, at kommunen har visiteret og skrevet den ældre på en venteliste til en plejebolig.