Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Høringssvar får ikke Støjberg til at ændre foreslåede skærpelser af boligkravet

SVAR:

Udlændinge- og integrationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at BL – Danmark Almene Boliger i sit høringssvar bl.a. har anført, at de foreslåede skærpelser af boligkravet kan modvirke, at ressourcestærke borgere flytter til udsatte boligområder, da de stilles ringere juridisk. Det må dog alt andet lige forventes, at de mest ressourcestærke ægtefællesammenførte i forvejen typisk vil bosætte sig uden for de boligområder, der optages på den nye liste. Det, der er anført i høringssvaret, kan efter ministerens opfattelse ikke føre til ændringer af de foreslåede skærpelser af boligkravet.

Mikkelsen: Ikke behov for kontaktforum for DRUPL

SVAR:

Erhvervsministeren svarer Henning Hyllested (EL), at han ikke mener, at der skulle være behov for at genoprette et kontaktforum for Det Rådgivende Udvalg På Landdistriktsområdet (DRUPL).

Lauritzen: Forældrekøb øger boligpriserne i de større byer

SVAR:

Skatteministeren svarer Lisbeth Bech Poulsen (SF), at forældrekøb vil øge efterspørgslen efter mindre lejligheder i de større uddannelsesbyer, hvilket vil trække i retning af højere boligpriser. Samtidig vil det reducere på ventetiden på eksempelvis kollegieværelser.

Jakob Ellemann-Jensen forventer ikke yderligere bidrag til Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Lise Bech (DF), at Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald finansieres af 9,1 millioner kroner, som dækker driften i 30 måneder fra april 2016 til september 2018. Miljø- og Fødevareministeriet har bidraget med opstartsstøtte på 2 millioner kroner, men forventer ikke at bidrage med yderligere finansiering til centrets drift.

Ole Birk: Hurtige boligudsættelser krænker ikke Menneskerettighedskonventionen

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Rosa Lund (EL), at regeringens forslag om hurtig udsættelse af lejere, der begår kriminalitet, fortsat giver lejeren adgang til domsprøvelse ved boligretten. Justitsministeriet oplyser desuden, at fogedrettens og boligrettens sagsbehandling er i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen, hvilket den foreslåede ordning ikke vil ændre ved.

Søren Pape: Stigende antal nordmænd vil købe bolig i Danmark

SVAR:

Justitsministeren svarer Lennart Damsbo-Andersen (S), at der i perioden 2007-2017 er sket en stigning i ansøgninger, tilladelser og afslag til køb af sekundærbolig i Danmark. Ministeren bemærker, at det særligt er nordmænd, der ansøger om boligkøb.