Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Vi har ikke godkendt en plan for genhusning af beboere i Mjølnerparken

SVAR:

MJØLNERPARKEN: Boligministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at en udviklingsplan kun indeholder overvejelser om genhusning, men at genhusning indgår ikke som faktor i godkendelsen af udviklingsplaner. Ministeriet har ikke godkendt en plan for genhusning af beboere i Mjølnerparken.

Dybvad: Hvis ejendommensskatten forøges, kan ejeren forhøje huslejen

SVAR:

UDLEJNING: Boligministeren svarer Ole Birk Olesen (LA), at lejeloven giver udlejeren mulighed for at forhøje huslejen, hvis ejendommens ejendomsskatter forøges. Dog er den foreslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer ejerens indkomstskat, og derfor kan huslejes ikke øges på grund af denne beskatning.

Hummelgaard: Bestyrelsesarbejde i andelsforeningen medfører som udgangspunkt fradrag i dagpengene

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Anne Honoré Østergaard (V) at bestyrelsesarbejde i andelsforeningen medfører som udgangspunkt fradrag i dagpengene, hvis arbejdet er et privat hverv. 
Hvis der ikke udbetales vederlag for varetagelse af hvervet, skal der ikke ske fradrag i dagpengene for hvervet, og det er derigennem muligt at påtage sig bestyrelsesarbejde i andelsforeningen uden at få fradrag i dagpengene.