Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Kommunalbestyrelser kan kræve hver fjerde almene bolig stillet til rådighed til påtrængende boligsociale opgaver

SVAR:

BOLIGMANGEL: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at kommunen skal anvise midlertidig husly til borgere, der har mistet deres bolig. Derudover lejes almene boliger oftest ud efter en venteliste, og kommunerne har ikke pligt til at tilbyde borgere en permanent bolig, men kommunalbestyrelser kan kræve op til hver fjerde almene familiebolig stillet til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

Dybvad: Alle kommuner har indsendt et svarskema for plejeboligernes brandsikkerhed

SVAR:

BRANDSIKKERHED: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at alle 98 kommuner har indsendt svarskemaer for plejeboliger, der beskriver brandsikkerheden i bygningerne. De kommuner, der ikke har en dato på, hvornår alle kommunens plejeboliger lever op til loven, er blevet bedt om at oplyse en dato for, hvornår forholdene bliver bragt i orden. 

Engelbrecht: Politiet giver samtykke til etablering af parkeringspladser ud fra en vurdering af, om pladsen vil hindre beredskabet i at komme frem

SVAR:

PARKERING: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at politiet skal samtykke til kommunerne, førend de kan etablere parkeringspladser for el- og delebiler. Politiet har som udgangspunkt ikke præferencer i forhold til, om et parkeringsareal er tiltænkt særlige biler, men træffer en beslutning ud fra, om etableringen af parkeringspladsen ville medføre udfordringer for beredskabets fremkommelighed. 

Dybvad: Hvis man venter med at gribe ind over for kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, kan man risikere, at den nuværende situation udnyttes til spekulative opkøb

SVAR:

CORONA: Boligministeren svarer Heidi Bank (V), at lovforslagene om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger skal forhindre den aggressive spekulation, som længe har presset det private udlejningsmarked. Hvis man venter med at gribe ind, kan man risikere, at den nuværende situation udnyttes til spekulative opkøb.

Jørgensen: Vi bør vælge den teknologi inden for vedvarende energi, der samlet set giver den billigste varme

SVAR:

SOLENERGI: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at der bliver flere alternative muligheder for vedvarende energi-teknologier, når der skal bygges nye fjernvarmeproduktionsanlæg, og at det handler om at vælge den teknologi, der samlet set giver den billigste varme. Der skal være fokus på en samlet fjernvarmeforsyning med så lave omkostninger som muligt, og i den forbindelse kan solvarme spille en rolle. 

Engelbrecht: Regeringen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm

SVAR:

NYBYG: Transportministeren svarer Ole Birk Olesen (LA), at Socialdemokratiet er positiv over for anlæggelse af Lynetteholm, da den kan bidrage til at etablere nye metro- og vejforbindelser samt flere boliger i hovedstadsområdet. Et bredt flertal af borgerrepræsentationen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm, herunder forundersøgelser til projektet.