Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Det er teknisk muligt at bore en tunnel i det indre København

SVAR:

TUNNEL: Transportministeren svarer Ida Auken (R), at det er teknisk muligt at bore en tunnel fra Østlig Ringvej til Bispeengbuen. Ministeren oplyser, at projektet vurderes til at være et kommunalt anliggende, da myndigheds- ansvaret for størstedelen af de omtalte vejstrækninger er kommunalt.

Bødskov: Nogle boligejere vil midlertidigt få højere boligskatter

SVAR:

BOLIGSKAT: Skatteministeren svarer Louise Schack Elholm (V), at hvis gældende skatteregler videreføres frem til skatteomlægningen i 2024, vil nogle boligejere imidlertid få højere boligskatter end forudsat i boligskatteforliget. Det sker, fordi de må vente til 2024 med at få en skattelettelse. 

Mogensen: Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget et fredningsforslag for Holckenhus

SVAR:

KULTURARV: Kulturministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget et fredningsforslag for Holckenhus, og at ministeren derfor ikke kan kommentere på den konkrete sag. Bygningsfredningsloven er til for at værne om landets boliger af særlig værdi, og ministeren vil overveje, om loven indeholder de rette værktøjer til at sikre Danmarks kulturarv.