Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne. 

Ole Birk: Der er ingen grund til at igangsætte flere tiltag

SVAR:

LÅNEFORMER: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Karsten Hønge (SF), at kapitalmarkedsforhold allerede bliver grundigt overvåget af staten, så det bliver sikret, at valget af lånetype giver de lavest mulige langsigtede finansieringsomkostninger. Derfor er der ikke behov for yderligere tiltag. 

Ole Birk: Byudviklingen på Refshaleøen kan blive mulig omkring 2025

SVAR:

BYUDVIKLING: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Mette Reissmann (S), at der er mulighed for at byudviklingen på Refshaleøen kan begynde fra 2025, såfremt de privat grundejere yder et solidt økonomisk bidrag til udviklingen af den fælles infrastruktur.

Ole Birk: Vejprojekterne vil medføre sparet rejsetid

SVAR:

REJSETID: Transport, bygnings- og boligministeren oplyser sit udvalg, hvor meget rejsetid de enkelte vejprojekter vil medføre. Han oplyser, at beregningen skal foretages igen ultimo 2019 med den nyeste version af Landstrafikmodellen.