Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: Sønderborg Slot og Koldinghus er beskyttede fortidsminder, og afvikling af arrangementer på slottene kræver derfor særlig tilladelse

SVAR:

UDLEJE: Kulturministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at udlejning af lokaler i Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme følger bestemmelserne i lejeloven og erhvervslejeloven, og at Sønderborg Slot og Koldinghus Slot stilles vederlagsfrit til rådighed til lokal aktør, mod at aktørerne holder slottene åbne for offentligheden. Da slottene er beskyttede fortidsminder, kræver afvikling af arrangementer dispensation fra museumslovens paragraf 29 e.

Kollerup: Der er ikke forbud mod at tage i sommerhus

SVAR:

CORONA: Erhvervsministeren svarer Dennis Flydtkjær (DF), at han har stor forståelse for, at mange danskere gerne vil opleve foråret i naturen efter at have været hjemme i mange uger. Derfor er der ikke forbud mod at tage i sommerhus, men det er vigtigt, at man tager de nødvendige forholdsregler.

Dybvad: Boligstøttereglerne tilgodeser så vidt muligt ældre par, der grundet sygdom ikke længere kan bo under samme tag

SVAR:

PLEJEHJEM: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at et pensionistpar kan søge om boligstøtte til hver deres bolig, hvis den ene part flytter i en ældrebolig. Begges formue vil indgå i boligstøtteberegningerne, og der skal derfor være tale om relativt store formuer, før det har stor betydning for beregningen af boligstøtte. Derfor tilgodeser reglerne så vidt muligt pensionistpar, der ikke længere kan bo i samme bolig. 

Engelbrecht: Flere private aktører driver hjemmesider, der kan sammenligne rejsetider

SVAR:

IT-REDSKABER: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at der ikke findes et offentligt udarbejdet it-redskab, der har til formål at sammenligne rejsetider. Transport- og Boligministeriet har i samarbejde med DTU udviklet en Landstrafikmodel, de kollektive trafikselskaber driver Rejseplanen, og flere private aktører driver hjemmesider med mulighed for beregning af rejsetider. 

Halsboe: Vi ved endnu ikke, hvad fordelingen af udgifter bliver i sagen om huslejeforhøjelse i Mærsk Tårnet

SVAR:

BYGGEKONFLIKT: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Sofie Carsten Nielsen (R), at der arbejdes hårdt på at begrænse de økonomiske konsekvenser, som gerne skulle reducere den endelig regning på Niels Bohr-bygningen og Mærsk Tårnet. Derfor er det ikke afgjort, hvad de endelige udgifter bliver, og hvad fordelingen mellem stat og universiteterne bliver. 

Dybvad: Den nye bekendtgørelse vil gøre det billigere for kommunerne at etablere skæve boliger

SVAR:

HJEMLØSHED: Boligministeren svarer Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, at bekendtgørelsen om skæve boliger trådte i kraft 1. februar, og at den vil gøre det mere fleksibelt og billigere for kommunerne at etablere skæve boliger. Blandt andet har bekendtgørelsen en mere målrettet støtte til skæve boliger, så der også tages hensyn til geografiske forskelle.

Dybvad: Når certificeringsordningen er fuldt implementeret, er der behov for i alt 500 rådgivere

SVAR:

RÅDGIVERE: Boligministeren svarer Anni Matthiesen (V), at der er brug for cirka 250 certificerede brandrådgivere og cirka 250 certificerede konstruktionsrådgivere, når certificeringsordningen er fuldt implementeret. Det er bygherren, der hyrer den enkelte rådgiver, og der skal kun tilknyttes én certificeret brandrådgiver og/eller konstruktionsrådgiver for hvert byggeri.