Sådan vil mandaterne fordele sig i storkredsene

GEOGRAFISK PROGNOSE: Se her valgforsker og professor Søren Risbjerg Thomsens prognose for, hvor mange mandater de forskellige partier vil få i de enkelte storkredse, hvis der var valg nu.

Altinget bringer de fleste måneder en geografisk prognose over, hvordan mandaterne vil falde i storkredsene, hvis der var valg nu.

Prognosen er lavet for Altinget af professor Søren Risbjerg Thomsen fra Aarhus Universitet på baggrund af et vægtet gennemsnit af januar måneds troværdige meningsmålinger og cirka 60.000 Gallup-interviews fra januar 2014 til januar 2015. 

Ifølge valgloven skal folketingsmandaternes stedlige fordeling, dvs. de 135 kredsmandaters fordeling på storkredse og de 40 tillægsmandaters fordeling på landsdele, genberegnes pr. 1. januar hvert femte år med 2015 som den seneste revision. Den nye beregning bygger på oplysninger om vælgertal ved sidste folketingsvalg, befolkningstal og areal per 1. januar 2015. Den nye fordeling er endnu ikke offentliggjort, men forventes at blive det i løbet af februar.

Denne mandatfordeling bygger på Søren Risbjerg Thomsens foreløbige beregning af mandaternes stedlige fordeling ud fra tilgængelige oplysninger fra 2014 samt hans egne beregninger. Risbjergs vurdering er, at der skal flyttes et enkelt tillægsmandat fra Sjælland-Syddanmark til Hovedstaden. Der skal endvidere flyttes et kredsmandat fra Københavns Omegn til København samt et kredsmandat fra Vestjylland til Østjylland. 

Login