DF har mindst partidisciplin til kommunalvalget – EL har mest

POLITISK KOMPAS: Venstrefløjens kandidater går i takt. Dansk Folkeparti og Venstre stritter mest internt. Se her, hvordan kandidaterne til kommunalvalget fordeler sig på den fordelings- og værdipolitiske skala.

Er partiernes kandidater grundlæggende enige i de samme politiske spørgsmål? Eller ser de måske bare ens på nogle nøglespørgsmål, mens de ser vidt forskelligt på andre politiske spørgsmål?

De spørgsmål giver Altingets kandidatdatabase en unik måde at svare på.

På baggrund af valgforsker Kenneth Thue Nielsens arbejde med Altingets politiske kompas er det muligt at placere partiernes byrådskandidater i et todimensionelt rum med fordelings- og værdipolitik. Og hermed aflæse spredningen mellem kandiaterne inden for partierne.

Tallene bygger på Altingets kandidatdatabase, som indeholder svar fra knap 6.000 af kandidaterne til kommunalvalget, som alle har svaret på otte spørgsmål (se dem i faktaboks), som kan bruges til at kortlægge kandidaternes holdninger til de to politikdimensioner.

Dansk Folkeparti og Venstre stritter mest
Analysen viser, at Dansk Folkeparti – eller i hvert fald deres kandidater til kommunalvalget – ser vidt forskelligt på en række politiske nøglespørgsmål. Faktisk er Dansk Folkeparti partiet med den største spredning i kandidaternes svar.

”Det er blandt kandidaterne fra Dansk Folkeparti og Venstre, at vi finder den største spredning i holdningerne inden for et enkelt parti. Hos Dansk Folkeparti skyldes det især store interne holdningsforskelle om fordelingspolitikken, mens det hos Venstre både skyldes holdningsforskelle på værdi- og fordelingspolitikken,” siger Kenneth Thue Nielsen.

Venstrefløjens kandidater går i takt
Ser man omvendt på, hvilke kandidater som er mest enige inden for partierne, skal de findes på den yderste venstrefløj. Samlet set er kandidaterne fra Enhedslisten og SF de to grupper, som har de mest ensartede holdninger. 

"Begge partiers kandidater går i takt både i værdi- og i fordelingspolitiske spørgsmål," siger Kenneth Thue Nielsen.

Værdipolitikken adskiller Nye Borgerlige og Konservative
Liberal Alliance har kandidater, som i meget høj grad ser ens på fordelingspolitikken. Når blikket vendes mod værdipolitikken, bliver der til gengæld mere spredning blandt kandidaterne.

De kandidater, som er mest enige i værdipolitiske spørgsmål, er Nye Borgerlige. Faktisk er Nye Borgerligs kandidater lige så enige om værdipolitikken, som Enhedlistens kandidater er om fordelingspolitikken.

”De største værdipolitiske holdningsforskelle finder vi blandt kandidaterne fra Konservative. Her står partiet i markant modsætning til Nye Borgerlige,” siger Kenneth Thue Nielsen.

Nedenfor kan du selv dykke ned i partiernes kommunale kandidaters placering i det politiske kompas.

Det politiske kompas placerer partiernes kandidater i et diagram, hvor den vandrette placering angiver deres fordelingspolitiske holdninger til spørgsmål som økonomi, skat og overførselsindkomster, mens den lodrette placering indikerer holdningerne til værdipolitiske spørgsmål som miljø, udlændinge og hårdere straffe. 

Oversigt over spredningen mellem partierne (højt tal = høj spredning)

Samlet spredning (fordelings og værdipolitik Spredning
Enhedslisten - De Rød-Grønne
SF - Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Nye Borgerlige
Alternativet
Kristendemokraterne
Socialdemokratiet
Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Dansk Folkeparti
4,3
4,7
4,9
5,4
5,6
6,3
6,4
6,6
6,9
7,1
7,2
Spredning på fordelingspolitik
Liberal Alliance
Enhedslisten - De Rød-Grønne
SF - Socialistisk Folkeparti
Socialdemokratiet
Nye Borgerlige
Alternativet
Det Konservative Folkeparti
Kristendemokraterne
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
1,8
2,1
2,4
3,2
3,3
3,3
3,7
3,7
3,9
4,0
4,6
Spredning på værdipolitik
Nye Borgerlige
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Alternativet
SF - Socialistisk Folkeparti
Dansk Folkeparti
Kristendemokraterne
Radikale Venstre
Liberal Alliance
Socialdemokratiet
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Det Konservative Folkeparti
2,1
2,2
2,3
2,3
2,5
2,5
2,6
3,1
3,2
3,2
3,3 

Forrige artikel Lokalredaktørernes bud: Her bliver valgnatten en uhyggelig gyser Lokalredaktørernes bud: Her bliver valgnatten en uhyggelig gyser Næste artikel Røde og grønne kræver fintælling på Frederiksberg Røde og grønne kræver fintælling på Frederiksberg