Folketinget: PDF mere officielt end papir

17. september 2009 kl. 10:39
ONLINE OFFIELT: Det skulle jo ske - fra 6. oktober er det Folketingets digitale udgaver frem for papirudgaver, der bliver de officielle.
| Flere

Den officielle publicering af lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v. sker for fremtiden på folketingstidende.dk.

Fra det folketingsår, der begynder den 6. oktober 2009, er det den elektroniske version af lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v., som er "originalversionen" eller den autentiske version, mens det tidligere var den trykte version.

"Fremover er det derfor offentliggørelsen på en af Folketingets hjemmesider af den elektroniske "originalversion" af disse dokumenter, som indgår i Folketingstidende, der er den officielle publicering af dokumentet," siger referent Karsten Skawbo-Jensen fra Folketingets administration (Folketingstidende).

Online-publicering afgør frister
Det er også offentliggørelsen på en af Folketingets hjemmesider, som er udgangspunktet for beregningen af, om fristerne i forretningsordenen er overholdt. Lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v. kan man fremover selv printe fra ft.dk eller folketingstidende.dk i A4-format i en PDF-version, der er dannet efter automatisk satsfremstilling.

I folketingsåret 2009-10 kan Folketingets daglige desuden få dokumenterne leveret i en papirversion. Leveringen vil i princippet ske på samme måde som hidtil, men dokumenterne vil være i A4-format, og de leveres morgenen efter offentliggørelsen på ft.dk og folketingstidende.dk:  

1. Medlemmer af Folketinget vil som hidtil få omdelt lov- og beslutningsforslag, betænkninger, optryk af forslag som vedtaget m.v. i deres bokse i folketingssalen. Et medlem, der ikke længere ønsker dokumenterne, kan henvende sig til en af betjentene i salen og få spærret sin boks.

2. Andre i huset vil som udgangspunkt modtage kopier af lov- og beslutningsforslag m.v. i samme omfang som hidtil. Hvis man ønsker at reducere det oplag, som en enhed, en gruppe eller en person modtager, kan man sende en besked til Folketingstidende@ft.dk.

Også referatet af Folketingets forhandlinger kan fremover læses på og printes fra ft.dk og folketingstidende.dk. Den version, der opdateres hurtigst med nye referater af taler, kan læses på ft.dk. Fra folketingstidende.dk kan man læse og printe en PDF-version, som opdateres lidt langsommere med nye referater end versionen på ft.dk, oplyser Folketinget.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK