Det første Christiansborg istandsættes

25. februar 2010 kl. 10:25
MODERNE RIDEBANE: Som led i den løbende modernisering istandsættes Ridebane-fløjen, der stammer tilbage fra det første Christiansborg Slot.
| Flere

Folketingets Præsidium har besluttet til sommer at modernisere den lange Ridebane-fløj på Christiansborg, hvor især nyvalgte politikere samt pressen har kontorer.

Det fremgår af en beslutning vedr. en række bygnings-moderniseringer, der gengives nedenfor i sin helhed.

 

Dokumentaion

Præsidiet har på sit møde den 24. februar 2010 besluttet, at følgende byggeprojekter skal gennemføres i 2010:

1. Istandsættelse af Ridebanefløjen

Istandsættelsen af den fredede bygning fra det første Christiansborg Slot omfatter renovering/maling af lofter, gulve, træværk, brandsikring og ændring af branddøre, nedtagning af ikke originale vægge og en helt ny belysning. Folketingets rådgivende Kunstudvalg arbejder med forslag til ændret udsmykning. Istandsættelsesprojektet vil blive gennemført i sommeren 2010.

2. Ombygning af lokaler til Servicecenter.

Ombygningen af Servicecentret indebærer blandt andet, at de nuværende dueslag til medlemmernes post flyttes til avislæseværelset bag salen. Der etableres hems i den nuværende betjentstue og postsortering flyttes til kælderetagen. Herudover indebærer projektet nedrivning af vægge, istandsættelse af lokaleområdet samt ny møblering.

3. Bedre lokaleudnyttelse i Folketingsbygningens stue- og kælderetage

Stueetagen i Folketingsbygningen i området fra Indre Hal til Fællessalen virker mørk og ikke specielt imødekommende. Det vil der nu blive lavet om på med åbning af nicherne på begge sider af garderoben. Der etableres samtidig en bedre løsning for bespisning af gæster, der er til møde i Fællessalen. For kontorområderne indebærer arbejderne nedbrydning af vægge mellem kontorer i det nuværende Rejsebureau m.v. og inddragelse af gangareal til kontorbrug for Servicecentrets medarbejdere. I kælderetagen samles en række betjentfunktioner og der er også her, at IT materiel for fremtiden skal modtages og serviceres.

4. Udskiftning af elradiatorer

Projektet indebærer udskiftning af ca. 75 ældre og stærkt energiforbrugende elradiatorer i folketingsbygningen med mere energiøkonomisk vandbåren centralvarme. Projektet gennemføres i løbet af sommeren 2010. Projekter er en del af de elbesparende investeringer, som Folketinget foretager i 2009/2010. Der er hidtil sparet ca. 16 pct. af elforbruget målt i forhold til 2007.

5. Istandsættelse af kontorlokaler

I forbindelse med en større flytterokade som følge af overtagelsen af pavillonerne i Bibliotekshaven og interne flytninger i folketingsgrupperne er der planlagt istandsættelse af et stort antal kontorer set i forhold til den almindelige istandsættelsestakt.

6. Etablering af handicaplift i Fællessalen

For at sikre tilgængelighed for kørestole til Fællessalen vil der blive etableret en handicaplift.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK