Den grønne dagsorden vil blive trumfet af velfærd og udlændinge

ANALYSE: Næste valg bliver ikke danmarkshistoriens første klimavalg, som Enhedslistens Pernille Skipper har ønsket. Det er der flere grunde til.

Den grønne oprustning forud for valgkampen er til at tage og føle på.

Klimapolitikken fyldte mere i Folketingets afslutningsdebat end normalt, partierne slås ihærdigt om at profilere sig som grønne, den miljøpolitiske profil fik betydning for Lars Løkke Rasmussens (V) ministerrokade, og Pernille Skipper (EL) opfordrede på Enhedslistens årsmøde til tage ”et klimavalg”.

Den grønne dagsorden er pludselig kommet så meget i vælten, at det vil indvirke på den næste valgkamp. Men ikke i et omfang, som man skulle tro ved at følge de sidste ugers debat.

Login

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Grumset grønt

  Når andre dagsordener overtrumfer den såkaldt "grønne", er det bl.a. fordi den grønne dagsorden er et upræcist kunstbegreb, der er mere politisk end sagligt.

  Hvad der har med energi at gøre, er der nok ikke store modsætninger i. Alle er enige i at begrænse anvendelsen af fossilt brændstof. De alternative energikilder diskuteres naturligvis.

  Men herudover er der ikke mange, der kan definere, hvad der er "grønt".
  Derfor bruger mange politikere og supermarkedskæder milliarder af kroner på at fremme "økologi", selv om det er en belastning for både naturen, miljøet og klimaet. For at gøre forvirringen fuldstændig præsenteres statsstøtten tilmed som et middel til at fremme "markedsvilkårene". Rent selvmodsigende vrøvl fra politisk side.

  Der reklameres med slogans om, at vi er "verdensmestre i økologi". Og det er sikkert rigtigt, for i resten af verden går ikke så højt op i markedsføringstrick som "økologi". De satser derimod på "Sustainable Intensification" (SI) - bæredygtig intensivering af fødevareproduktionen. Der skal jo produceres flere fødevarer i fremtiden, og det skal gøres med metoder, der ikke belaster natur, miljø og klima unødigt.

  Når det kommer til indsatsen for vandmiljøet, bygges politikken på en forestilling om en modsætning mellem landbrugets dyrkning og uønsket eutrofiering i vore fjorde mv.

  Denne forestilling fodres hyppigt med input fra myndighedsbetjeningen (Aarhus Universitet) om, at kvælstof er det altoverskyggende problem.
  Også her er vi "verdensmestre"- nemlig i forkerte diagnoser.

  Andre forskere anerkender ikke diagnosen fra Aarhus Universitet. Det internationale evalueringspanel, vi selv har bedt om hjælp, anerkender ikke diagnosen. Men indtil videre ignorerer vi, de gode råd, vi selv har bedt om.

  Det er her, vi finder baggrunden for al uenighed. Faktisk gik det galt allerede for 32 år siden, da en biolog råbte: "Det er landbrugets kvælstof, der har slået nogle hummere ihjel nord for Gilleleje!".
  Det var det imidlertid IKKE. Det var derimod "menneskegylle" fra Københavns kloakker, der udledtes år efter år i mængder, der oversteg det tilladte med flere tusinde procent.

  Så definitionen af, hvad der er grønt, er en smule uklar.

  Hvis alle gode intentioner skal forenes i konstruktive løsninger, er det nødvendigt, at få aflivet fordommene om at natur, miljø og fødevareproduktion er uforenelige.