Kenneth Thue: DF-vælgerne gør sig klar til Mette Frederiksen

KLUMME: Det vakte stor opsigt, da Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) i februar 2017 stillede op til fællesinterview om politiske emner, der samler de to partier. Interviewet har senere udviklet sig til en politisk flirt mellem de to partier. Men hvilke spor har det sat sig i Dansk Folkepartis vælgere? Det ser valgforsker Kenneth Thue nærmere på i denne klumme.

Det vakte stor opsigt, da Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) i februar 2017 stillede op til fællesinterview om politiske emner, der samler de to partier. Interviewet udviklede sig over det næste halve år til en politisk flirt med opfordringer fra begge partiledere om, at kommunalvalget kunne bruges til at afprøve det lokale samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Den del af flirten gav ikke nævneværdige resultater.

Men på Christiansborg slås Dansk Folkeparti stadig indædt med Liberal Alliance, og regeringssamarbejdet har haft flere store kriser. Tonen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er stadig forholdsvis mild.

En markant magtfaktor
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fylder knap halvdelen af Folketinget. I figuren nedenfor ser vi tilslutningen til de to partier siden folketingsvalget i juni 2015, hvor de to partier tilsammen fik 47,4 procent af stemmerne. I de efterfølgende 2½ år har de to partiers samlede tilslutning ligget på 44,7 procent af stemmerne i gennemsnit. Så sammen med næsten et hvilket som helst andet parti i Folketinget ville partierne kunne skaffe et flertal.

Et nærmere blik på tallene bag figur 1 viser, at Socialdemokratiet siden sidste folketingsvalg har opnået en fremgang på 2,8 procentpoint, mens Dansk Folkeparti er gået tilbage med 4,4 procentpoint.

De trofaste og frafaldne
I det følgende retter vi fokus mod to grupper af vælgere. Den første gruppe er dem, som stemte på Dansk Folkeparti ved valget i juni 2015, og som vil stemme på partiet igen, hvis der var folketingsvalg i morgen. De benævnes ’Trofaste DF-vælgere’. Den anden gruppe er de vælgere, der stemte på DF ved sidste folketingsvalg, men ville stemme på et andet parti, hvis der var valg i morgen. Dem kalder vi ’Frafaldne DF-vælgere’. I figur 2 og 3 nedenfor ser vi på, hvor stor en andel af de to vælgergrupper, som har henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

For tallene i begge figurer gælder, at hvert punkt er et gennemsnit over tre måneder. Eksempelvis er tallene fra oktober 2017 et gennemsnit af tallene fra september, oktober og november 2017. Denne tilgang er valgt for at dæmpe de tilfældige udsving, som meningsmålinger kan indeholde, samt mindske den statistiske usikkerhed.

DF-vælgerne siver fra Løkke mod Frederiksen
Nedenfor ses andelen af frafaldne og trofaste DF-vælgere, der har Lars Løkke Rasmussen som deres foretrukne statsminister. Figuren viser, at der er sket næsten en halvering blandt de frafaldne DF’ere, som har Løkke Rasmussen som foretrukken statsminister. I perioden lige efter Folketingsvalget i 2015 foretrak mere end 40 procent Løkke som statsminister. Ser vi på tallene fra september og oktober 2017, er niveauet faldet til lidt over 20 procent.Blandt gruppen af trofaste DF-vælgerne er udsvingene mindre dramatiske. Efter folketingsvalget i 2015 foretrak lidt mere end 25 procent Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Figuren viser, at tallet de seneste to periode har ligget omkring 23,5 procent.

Det kan måske vække undren, at tallet blandt de trofaste DF-vælgere ikke er højere end omkring 25 procent. Det skyldes, at omkring halvdelen af de trofaste DF-vælgere peger på partiets egen formand som deres foretrukne statsminister. Formålet med denne klumme er imidlertid at se på udviklingen i holdningerne til Løkke og Frederiksen siden 2015 for henholdsvis trofaste og frafaldne DF-vælgere.

I figur 3 ser vi tilsvarende tal. Figuren viser andelen af trofaste og frafaldne DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister. Og her er udviklingen ret entydig for begge grupper af vælgere.

Måske lidt mindre overraskende viser figuren, at andelen af frafaldne DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister, er næsten fordoblet siden seneste folketingsvalg. I perioden efter sidste valg foretrak omkring 17-20 procent af disse vælgere Mette Frederiksen som statsminister. Det tal er i dag vokset til omkring 31-32 procent. Men mere interessant – og sikkert også mere overraskende – viser figuren, at der siden sidste valg er sket næsten en tredobling af trofaste DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

Efter folketingsvalget i 2015 foretrak kun lidt over 5 procent af de trofaste DF’ere Mette Frederiksen som statsminister. I perioden fra juni til september 2017 var tallet vokset til mere end 15 procent, og i dag ligger niveauet omkring 13 procent.

Paradigmeskifte eller status quo?
Virkeligheden i form af de ovenstående figurer står klart: Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ligger tilsammen stærkt og stabilt i meningsmålingerne. Både frafaldne og trofaste DF-vælgere flygter/siver fra Lars Løkke Rasmussen som deres foretrukne statsminister. Og både frafaldne og trofaste DF-vælgere har i stigende grad Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

Om vi er vidne til begyndelsen på et paradigmeskifte i dansk politik, ser vi først i løbet af de kommende folketingsvalg. Men hvis Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl ønsker et paradigmeskifte i dansk politik, kan de bare beslutte det. Ét forhold står i hvert fald klart: Dansk Folkepartis trofaste og frafaldne vælgere tænder i stigende grad på ideen.

 

...

Kenneth Thue Nielsen er ejer af analysevirksomheden methods.dk. Han er ekspert i statistik og tidligere valgforsker. Han har arbejdet for blandt andre LO, DR og Socialdemokratiet. Han skriver klummen 'Politik & statistik' på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger. 

Forrige artikel Kenneth Thue: Antipati og dårlige meningsmålinger forklarer kaos på Christiansborg Kenneth Thue: Antipati og dårlige meningsmålinger forklarer kaos på Christiansborg Næste artikel Kenneth Thue: Er Socialdemokratiet ved at vinde udlændinge-dagsordenen? Kenneth Thue: Er Socialdemokratiet ved at vinde udlændinge-dagsordenen?
 • Anmeld

  Birger Josephsen · x

  ET ØNSKE SENARIE

  Kunne vi blot få en regering bestående at socialdemokratiet og Danskfolkeparti..
  Så vil vi slippe for de Radikale og venstre Og de andre ydrefløjs partier .. Jeg vil bramfrit kalde dem for landsby`s tossernes partier

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Danmark stadig er et socialdemokratisk land

  I min barndom brændemærkede man sig selv hvis man var borgerlig. Både Poul Møller og Poul Schlüter forstod at de måtte gøre noget særligt for at tilpasse sig det socialdemokratiske samfund. Og det gjorde de så.

  Siden da glemte socialdemokraterne selv hvoraf de kom og hvilket ansvar det gav. New Labour hærgede i hele Europa, og de fleste af lykkeridderne er heldigvis i dag fortid.

  Vi kan glæde os over at danske socialdemokrater holdt bedre stand, og at Danmark stadig er et socialdemokratisk land.

 • Anmeld

  J. Jensen

  De burde gøre sig klar til at forlade partiet

  Hvis DFs normalt aldrende vælgere er på vildt flugt væk fra partiet, så kunne det måske tage sit udgangspunkt i den kendsgerning, at partiet endnu engang har indgået en skatteaftale med den blå regering om at videreføre straffeekspeditionen overfor pensionisternes høje levestandarder.
  Under valgkampen lovede Løkke, at alt hvad der kunne skrabes sammen af råderum skulle anvendes til at lette skatte i bunden, men det er så blevet til en lettelse af bundskatten på 0,02%, hvilket i store tal  svarer til en skattelettelse for pensionisterne på 1-2  kr. om måneden. Samtidig med at de samspilsproblemer, pensionisterne oplever med diverse modregninger i pensionen blot bliver forsøgt løst for de kommende pensionister, mens dem som er ramt af dem får en lang næse.
  Men når nu antallet af  pensionisterne er så stort, at de borgerlige partier med det højrenationale halevedhæng føler, at vejen frem i dansk politik er en beskæring af deres levestandard, så kunne disse mange pensionister måske overveje, at  tage sig samme til at stemme på nogle andre end dem, der lefler for deres fremmedfrygt, og ellers vil skide dem et stykke

 • Anmeld

  Kim Kaos

  60%

  Hvis DF-S kunne mønstre 60% så kunne de danne en solid regering der kan holde alle fløjtosser væk

 • Anmeld

  Birger Josephsen · x

  Kim Kaos

  Det ville gavne os alle og skabe et Danmark i balance ,Og så ville vi slippe for alle disse landsby tosser der er på begge ydre fløje .. Og så vil man kunne håbe på at de lige så stille forsvinder igen ud af Dansk politik

 • Anmeld

  J. Jensen

  Siden hvornår

  Siden hvornår er DF rykker væk fra den yderste højrenationale fløj, og hvordan kan man se bort fra at det netop er i det parti, der huses nogen af de mærkeligste og tåbeligste individer i dansk politik.
  Skyde mod flygtningene, taler med dyrene, afgifter på engelske ord, brok over at det først er klassisk musik på P1 efter kl. 18, og ikke mindst et udgangsforbud som skulle omfatte hele den muslimske verden. Man kunne blive ved i det uendelige

 • Anmeld

  Birger Josephsen · X

  J.Jensen

  Respekter vælgerne DF er det andet største parti i folketinget .Og så absolut
  ikke et fløj parti i Dansk politik .. Men Danmarks redning

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Idioter.

  Det er måske ikke lige det mest rette at betragte partiers vælgere som lallende idioter, så det vil nok være klædeligt om man i fremtiden vil undgå sådanne betegnelser.
  Jeg må sige at jeg ser med blandede følelser på det "samarbejde" som er opstået i mellem DF og S i det jeg er bange for at S vil falde tilbage på sine gamle idealer efter et valg, såfremt de kommer til at danne regering.
  Det vil klæde DF at tænke lidt over dette.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Desværre....

  ....kan jeg ikke genkende det socialdemokrati, jeg under min opvækst har levet tæt med. Min far var 'ærke' socialdemokrat og sad i byrådet i hele sit voksenliv, selv om han var en stor håndværksmester i byen.
  De menneskelige værdier, den sociale indsigt og medforståelsen samt troen på værdipolitik i det hele taget er ganske enkelt gledet socialdemokraterne på Borgen helt af hænde.
  Det er rigtigt fint at indlede tværpolitisk samarbejde, når man skal løse opgaver. Men det er meget beklageligt, at der er sket det for S, at de i stor udstrækning 'har solgt deres sjæl' til DF.
  Efter min opfattelse er DF et meget højrenationalistisk parti med yderligtgående, diskrediterende synspunkter overfor mindretalsgrupper, og som til trods for mandattallet klart har meldt ud, at man ikke ønsker at påtage sig et reelt politisk ansvar. I stedet stiller man sig udenfor og afventer, at der ude i landet sker en lille episode, så man på rette tid og sted.... efter at have lagt skakbrikkerne på plads.... kan springe ind i radio og tv med bombastiske udtalelser...for derefter at lade andre påtage sig ansvaret....så man senere kan kritisere igen, igen.
  At Socialdemokratiet er til fals og hopper på limpinden i håbet om at kunne få ministerposter efter et valg....Det er i min optik 'at sælge sin sjæl'. Det er udenfor min forståelsesspændviddel.
  Trist, for der sidder faktisk seriøse, dygtige og arbejdsomme mennesker i Socialdemokratiet, der tager deres tillidshverv alvorligt.
  Så grundet ovenstående uigennemsigtigheder bliver mit kryds nok efter grundige overvejelser sat et andet sted.
  Kommunal- og regionsvalgene viste, at danskerne tænker sig rigtigt godt om lokalt. Det tror jeg også, man vil gøre ved næste Folketingsvalg.

 • Anmeld

  Helle

  Nej tak til S DF regering


  Samarbejde ja, men aldrig skal DF være de afgørende mandater, aldrig skal S styres som V af DF, aldrig. En S SF mindretals regering, som kan samarbejde til begge sider i folketinget, eller en ren S ledet regering på 35 %, med støtte fra SF, Å og Ø . Hvis Østergård bliver ved med sine stunts, så må han være i midten for sig selv. Men lad os se hvad folketingsvalget siger.