Analyse: Mette Frederiksen fik fuldt hus

ANALYSE: Mette Frederiksen kunne glæde sig over opbakning fra alle Folketingets partier til genåbningens næste fase, men modstridende sundhedsfaglige meldinger gør det ekstremt svært at vurdere risikoen. 

Smittetrykket går igen den forkerte vej og er steget fra 0,6 til 0,9. Sådan lød den foruroligende melding fra faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut for en uge siden – på et tidspunkt, hvor den fulde effekt af den første del af genåbningen endnu ikke var indregnet.

Det var derfor overraskende for mange politikere, at Seruminstituttet få dage senere kom med en meget optimistisk rapport, der konkluderede, at ”epidemien er ved at dø ud af sig selv” – og at det også vil være tilfældet, hvis man åbner efterskoler, de store klasser i folkeskolen, giver tilladelse til udeservering i cafeer og restauranter og normaliserer arbejdet på de private arbejdspladser.

Det er den rapport, politikerne har brugt som grundlag for de forhandlinger om genåbning, der netop er afsluttet mellem Folketingets partier. Det har kun gjort det sværere for de politiske ledere, at andre epidemieksperter helt afviser, at smittetrykket kan være steget til 0,9.

Tilmed er Seruminstituttets optimistiske prognose baseret på forudsætningen om, at folk stadig er flinke til at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand, afspritning af hænder osv. Om den forudsætning holder, er der ingen, der ved.

Økonomi kontra sundhed
Op til torsdagens forhandlinger på Marienborg havde rapporten fra Seruminstituttet øget presset på regeringen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) indtil da havde valgt et sundhedsmæssigt forsigtighedsprincip.

Mens ingen i coronakrisens apokalyptiske startfase havde vovet at prioritere kommercielle interesser over sundheden, begynder der i stigende grad at komme den afvejning mellem tab af menneskeliv og tab af arbejdspladser, som de færreste politikere vil vedkende sig. Med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som en markant undtagelse.

Flere borgerlige partier har de seneste dage presset på for en hurtigere genåbning, og allerede onsdag blev det klart, at S-regeringen lagde op til en mere vidtgående fase to end planlagt.

Med vanlig taktisk sans mødte regeringen udfordringen offensivt, og Mette Frederiksen gav onsdag selv meddelelse om, at efterskoler, de større klasser i folkeskolen og cafeer og restauranter kan regne med at åbne, dog først fra 18. maj.

Dermed fastholdt Mette Frederiksen indtrykket som den suveræne kaptajn, og trods en vis irritation lykkedes det at holde alle Folketingets ti partier sammen om næste genåbningsfase. Det er solidt politisk håndværk.

Stor symbolsk betydning
Tovtrækningen om åbning af de danske grænser var en af de mere principielle styrkeprøver under torsdagens forhandlinger. På det punkt var det ikke kun en afvejning mellem sundhed og økonomi. Her blev slagsmålet også en videreførelse af gamle ideologiske konflikter.

Mellem Radikale og Socialdemokratiet blev striden nærmest en udvidelse af konflikten om grænsekontrol. Aktuelt brugte den radikale leder, Morten Østergaard, sin nye alliance med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til at presse på for at få en dato for åbningen af de danske grænser, men her holdt regeringen fast.

Mette Frederiksen lovede kun, at ”regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene for at tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni”.

EU på banen
Det vil være utrolig vidtgående at holde grænserne lukkede i sommerferien, og det kommer næppe til at ske. Ud over begrænsningen af den individuelle frihed, vil det få katastrofale konsekvenser for turismen.

Men den danske coronastrategi har så udpræget været nationalt baseret, og muligheden for at kontrollere smittespredningen kan komme under pres, hvis man åbner grænsen til Sverige, der har en helt anden strategi med langt flere smittede.

Mette Frederiksen har flere gange understreget, at sagen om grænseåbning er et rent dansk anliggende, og statsministeren er mindre optaget af, hvad Tyskland mener, end forgængeren Lars Løkke Rasmussen var. Alligevel ventes det, at grænsespørgsmålet langt hen ad vejen er noget, der vil blive afhandlet i EU-regi.

Zoo blev sorteper
Statsministeren har under hele coronakrisen haft nær kontakt til en række af centrale interessenter uden for Christiansborg. Herunder til Dansk Erhverv, hvor den tidligere konservative toppolitiker Brian Mikkelsen er direktør. Det viste sig at være en god investering.

Dansk Erhverv erklærede sig meget tilfreds med fase to i genåbningen, selvom der var en enkelt bisætning om, at grænserne gerne måtte åbne snart. For Dansk Erhverv var det afgørende, at storcentre, stormagasiner og restauranter kan åbne op. Dermed var det næsten umuligt for de borgerlige partier at gå i flæsket på regeringen for ikke at åbne nok op.

Mindre aktører var dog skuffede over, at genåbningen ikke omfattede dem. Det gjaldt ikke mindst Københavns Zoo og Odense Zoo, der stadig må holde lukket, selvom langt størstedelen af de zoologiske haver er udendørs anlæg, og selvom de var med i Seruminstituttets ”grundpakke” for fase to. Den beslutning virker meningsløs og risikerer at få katastrofale konsekvenser for de to store zoologiske haver.

Det er ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv umuligt at forklare, hvorfor en udendørs zoologisk have fortsat skal holde lukket, når indelukkede butikscentre må åbne. Her har de stærkeste kommercielle aktører haft forrang på de mindre aktørers bekostning.

For kække
På venstrefløjen har man haft den stik modsatte indfaldsvinkel til genåbningen. Især Enhedslisten Pernille Skipper har udtrykt frygt for, at vi ”bliver for kække” – og risikerer et tilbageslag, fordi der vil komme mange nye smittede. Det vil både økonomisk og psykologisk være næsten umuligt at håndtere.

Enhedslisten blev betrygget af, at der nu kommer flere test af vilkårlige personer. Dermed håber man at få et langt mere aktuelt overblik over, om smittetrykket bevæger sig i den forkerte retning. For den yderste venstrefløj var torsdagens aftale dog på grænsen af, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Om epidemien ”dør ud af sig selv” eller tværtimod får et gustent comeback de næste uger, er der absolut ingen, der ved. En ligning, der består af erhvervsmæssig åbning x menneskelig adfærd giver et helt uforudsigeligt facit.

Statsministeren kan blot håbe, at den løbende testning og overvågning er hurtig og effektiv nok til at forhindre, at epidemien løber løbsk. I den sårbare situation er det en enorm fordel for hende, at hun stadig har alle Folketingets partier med sig.

Forrige artikel Læk i udligningsforhandlinger gav Venstre overhånden Læk i udligningsforhandlinger gav Venstre overhånden Næste artikel Støjbergs nye fortælling kan give Ellemann problemer Støjbergs nye fortælling kan give Ellemann problemer
Konservative tilbage fra dødsriget

Konservative tilbage fra dødsriget

ANALYSE: Den konservative fremgang er en kombination af målrettet strategi og rent held. Partiet var for få år siden tæt på endnu et formandsskift, og det blev diskuteret, om Konservative kunne overleve som et kommunalt parti.