Rasmus Nielsen, detaljer

Udgiver af Altinget.dk.

Tlf. 33 34 35 40 (kontor)

 • Uddannelse:
  Student 1979. Askov 1979, Vallekilde 1983.
  Danmarks Journalisthøjskole 1979-1983 efter praktik 1981-82 på Berlingske Tidendes Christiansborgredaktion (bl.a. de første artikler om "Islamisk Kulturcenter" foran Københavns Universitet) og med tv-specialet Loven bli'r til (vejleder: Jakob Nielsen, censor: H. P. Clausen, karakter: 13). Studieophold: UCLA og KCBS-TV, Los Angeles 1985-86 (legat, Rotary Foundation).

 • Arbejdsliv:
  1983-85: Redaktør af EF-Kommissionens nordiske blade.
  1984-89: Freelance, Danmarks Radio (interviewprogrammet Hvorfor nu det? P 1-2-3)
  1988: Medvært på TV 2's helaftensprogram Lille Jul.
  1989-93: TV 2/Lorry. Journalist og studievært. Redaktør af TV 2-programmet Set & Sket. Ansvarlig for Kommunalvalg 1993.
  1994-99: Etableret og drevet folketingsredaktion for TV 2-regionerne på entreprisebasis.
  1995-98: Politisk tv-producent for Færøernes tv (SVF).
  2000-: Starter Altinget.dk i januar.
  2000-09: Direktør og politisk redaktør, Altinget.dk 
  2001: Politisk kommentator på CNN.dk.
  2001: Studievært valgaften, TV 2/Lorry.
  2004-08: Politisk redaktør, TV 2|Politik (politik.tv2.dk)
  2004-2006: Politisk klumme "Indenfor Murene" til Kristeligt Dagblad.
  2006-2008: Politisk klumme "Inden for Murene" til TV 2|Politik.
  2008-11: Direktør for Kommunen A/S
  2009-17: Adm. direktør, ansvarshavende chefredaktør for Altinget.dk.
  2017- : Bestyrelsesformand for Altinget

 • Tv-produktioner:
  Sideløbende fra 1986 selvstændig tv-producent (RNTV). Tv/video-konsulent for Hovedstadsrådet & HT 1984-87, TV-film: Skagbo på Vesterbro (1994, om maleren Poul Winther), Erling Olsen i én Farve (1997, om tilblivelsen af maleren Peter Martensens officielle portræt til Folketinget), Naturpsalmisten (1994 & 2000, om maleren Oluf Høst). OBS- og videoproduktioner for bl.a. EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Vor Fælles Fremtid. "Det skal nok gå alt sammen...", portræt af fhv. statsminister Poul Schlüter for Det danske Filminstitut (manuskript- og udviklingsstøtte) 2001.

 • Professionelle tillidshverv mv.:
  1993-2017: Medlem af Folketingets Presseloge.
  2006-10: Beskikket censor, Danmarks Journalisthøjskole.
  2006-13: Medlem af Danske Specialmediers (tidl. Dansk Fagpresse) bestyrelse, næstformand 2009-13 
  2006-11: Medlem af bestyrelsen for Folketingets Presseloge
  2009-12: Medlem af Det fælles praktikudvalg for de tre Journalistuddannelser (repræsentant for Danske Specialmedier).
  2012-2017: Medlem af bestyrelsen for Danske Medier, næstformand fra 2014                          
  2013-2017: Formand for Redaktionelt Udvalg, Danske Medier 
 • Andre tillidshverv:
  1978-79: Formand for Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO).
  1980-81: Formand for Europæisk Ungdom (EUD).

 • Selskabsforhold:
  2006: Stiftet ApS Altinget.dk (100%) & Rasmus Nielsen Holding ApS (100%).
  2007: Stiftet Ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS (100%). 
  2014: Stiftet Altinget AB, Stockholm (91%)
  2016: Mandag Morgen ApS (100%)
 • Privat:
  Interesser: billedkunst, arkitektur og design, initiativtager til Oluf Høst Museet 1996 (fondens første direktør 1997-98), pressesekretær Den frie Udstilling 1997-2000 og Keramiske Veje, Den Frie Udstillingsbygning 2000, bestyrelsesmedlem i Museumsbygningen 1997-2006. Ejerudvikling af Didaska-Huset i Tibirke 2009-10. Morgen-roning på Øresund.
  Født i København. Bor på Nørrebro, sommer m.v. i Gudhjem. Gift 1992-2016 med korrespondent Iben Herrik (født 1965). Sønner: direktør, Nichehuset, Oskar Herrik Nielsen (født 1993) & stud.med. William Herrik Nielsen (født 1996). Forældre: Provinschef i DR, professor, dr.phil. Gerhard Nielsen (1926-1992) og psykolog, dr.phil. Helle Høpfner Nielsen (1929-2013). Bror: ph.d., datalog Jakob Nielsen (født 1957), San Jose, Californien.