Risbjerg: Valgkampen skærpede de sociale modsætninger

VÆLGERANALYSE: Efter en valgkamp med fokus på omfanget af den offentlige sektor og skat afslørede valget et polariseret vælgerkorps. De stærke grupper gik til højre, de svage til venstre, viser en ny analyse af Søren Risbjerg Thomsen.

Af Søren Risbjerg Thomsen
Professor i statskundskab, Altingets valgekspert

Med et meget stort antal Gallup-interviews har Altinget fået mulighed for at studere udviklingen i stillingsgruppernes partivalg fra kvartal til kvartal fra folketingsvalget i 2011 til folketingsvalget i 2015. 

I denne artikel følges op på tidligere analyser af udviklingen i partiernes sociale profiler ved, at der især ses på, hvordan de forskellige stillingsgrupper ændrede partitilslutning under valgkampen op til valget i 2015. 

Login