Villy Søvndal på valgnatten 2007
Villy Søvndal overtog selv styringen af SF's retspolitik, og han har anlagt en benhård kurs over for besiddelse af skydevåben. (Foto: Rasmus Flindt/Altinget.dk)

SF foreslår minimumsstraffe

4. marts 2009 kl. 19:05
NYHED: Som del af et markant bandeudspil foreslår SF en minimumsstraf på ét års fængsel for at besidde skydevåben. Her er SF mere vidtgående end regeringen.
| Flere

Socialistisk Folkeparti vil sikre, at domstolene i praksis giver mindst et års fængsel, hvis man bliver taget med et skydevåben på sig. Det fremgår af det udspil, partiet onsdag lagde frem. Et udspil, der indeholder såvel hardcore retspolitiske tiltag som mere langsigtede, præventive initiativer.

Mens de bløde, præventive tiltag altid har fyldt godt op i SF's retspolitiske værktøjskasse, er det noget relativt nyt, at partiet også ønsker markante straffe til de kriminelle bandemedlemmer, der er helt "uden for pædagogisk rækkevidde".

Med onsdagens udspil følger SF-formand Villy Søvndal imidlertid op på den "akutplan", partiets integrationsordfører Astrid Krag sidste vinter fremlagde efter de omfattende indvandreruroligheder dengang.

Jernnæve og social indsats
"Her og nu er SF parat med jernnæven overfor rockere og indvandrerbander, men modsat regeringen står vi samtidig klar med den nødvendige sociale, integrationsrettede indsats, som kan knække bandernes fødekæde," hedder det i SF's udspil.

Partiets tilslutning til minimumsstraffe for besiddelse af skydevåben markerer dog et klart brud med SF's hidtidige retspolitik. Minimumsstraffe er en metode til at sikre, at domstolene rent faktisk følger Folketingets ønske om betydeligt hårdere straffe - i stedet for som tidligere at fortsætte med at idømme langt mildere straffe, end de folkevalgte ønsker.

Hader minimumsstraffe
Minimumsstraffe møder traditionelt heftig modstand fra embedsmændene i Justitsministeriet og fra dommerstanden, der gerne selv vil bestemme straffeniveauet. Den modstand har ført til, at skiftende justitsministre uanset politisk farve har opgivet minimumsstraffe.

Det gælder også de konservative justitsministre Lene Espersen og Brian Mikkelsen, der begge har droppet kravet, selvom minimumsstraffen egentlig var en gammel konservativ mærkesag.  

Afgørende forskel
I justitsminister Brian Mikkelsens plan skal straffen for besiddelse af skydevåben skærpes fra "normalt 6 måneders fængsel til 1 års fængsel", tilsyneladende det samme som SF foreslår. Men der er en afgørende forskel:

For justitsministerens formulering binder ikke domstolene, der således vil få mulighed for at anlægge en langt mildere straffepraksis, hvis de også måtte ønske det i dette tilfælde. 

Dokumentaion SF's Fem hårde, der virker nu + fem kloge, der virker om et år:

5 hårde, der virker nu:

  • Skærpet straf for besiddelse af skydevåben. Min. 1 års fængsel - det dobbelte i gentagelsestilfælde. Skærpet straf for opbevaring af våben.

  • Rockernes og indvandrerbandernes tilholdssteder skal lukkes. Rockerborgene skal rives ned - indvandrerbandernes hashklubber og andre tilholdssteder skal ryddes. Vi vil ikke acceptere gangstere midt i København!

  • Det skal være muligt at udvise bevæbnede bandemedlemmer, hvis de ikke er danske statsborgere eller har fast tilknytning til Danmark.

  • Massiv stress-indsats over for rockere og bander. Alle centrale medlemmer skal mandsopdækkes døgnet rundt. Rockerlovens midler tages i brug - og opstrammes om nødvendigt.

  • Grænsekontrollen skal skærpes med fokus på våbenindsmugling. Vore nabolande har langt flere ansat ved toldkontrollen, end Danmark har. Resultatet er, at der ved grænsen ikke er beslaglagt ét eneste våben de seneste to år. I Sverige pågriber man våbensmuglere, der er kørt direkte gennem Danmark, og som så tages ved Øresundsbroen. Mængden af beslaglagt narkotika - som bandekrigen jo handler om - er også styrtdykket. Fore fire år siden fandt man 5 kg heroin ved grænsekontrollen, sidste år blev det kun til 280 gram!

5 kloge, der virker i fremtiden:

  • Et styrket SSP-samarbejde i de problemramte kommuner via "mandsopdækning" af de børn og unge, der ifølge skoler, socialrådgivere eller politi er på vej ind i det kriminelle miljø omkring banderne. "Mandsopdækkeren" skal følge barnet eller den unge tæt, hjælpe familierne til at tage et større ansvar og løbende koordinere med skole og SFO.

  • 24-timers frit lejde for aflevering af våben: Alle våben skal kunne afleveres frit til politiet i København. SF mener, at frit lejde skal træde i kraft hurtigst muligt og dermed give unge og bange bandemedlemmer mulighed for at slippe ud af balladen, inden de gør noget fatalt.

  • Forældre-coaching. Er forældrene frustrerede og magtesløse over for deres børn, må de have professionel hjælp, der giver dem en række pædagogiske værktøjer og lærer dem at sætte grænser for deres børn.

  • Fripladser på efterskoler med tilknyttet mentor. Vurderes det, at de unge ikke har tilstrækkelig voksne rollemodeller hjemme, at der mangler klare grænser i hverdagen og/eller, at de er havnet i uheldige sociale mønstre, kan de tildeles en plads på en efterskole. Der skal oprettes heltids-undervisningstilbud til unge, der ikke kan fungere på en efterskole.

  • Overgivelse af sager til de sociale myndigheder med de redskaber, der her findes, herunder aflastningsfamilier og tvangsfjernelse af de unge i de dårligst fungerende familier.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK