TV 2-lov om privatisering vedtaget

TV 2 privatisering vedtaget i Folketinget.

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti stemte for lovforslagene, Kristeligt Folkeparti undlod at stemme, mens Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten stemte imod.

Lovforslagene er blandt andet fremsat på baggrund af konklusionerne i to konsulentrapporter fra PricewaterhouseCoopers og Danske Bank.