Ugens målinger: Danskerne hilser centralisering og ekspertvælde i sundhedsvæsenet velkommen

MÅLINGER: Altinget bringer de målinger, der har været bragt i den forgangne uge. Denne omgang er stærkt præget af sundhedsdagsordenen, men der er også blevet plads til et politisk indeks.

Støtte til centralisering og ekspertstyring i sundhedsvæsenet
I sidste uge blev det længe ventede sundhedsreformudspil endelig præsenteret. Som ventet var en af de store samtalepunkter regeringens ønske om at nedlægge regionerne og dermed at centralisere sundhedspolitiske beslutninger. Netop en centralisering af beslutninger i sundhedsvæsenet er omdrejningspunktet i en måling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske, og her er der udpræget støtte til centraliseringen. 49 procent er enten enige eller overvejende enige i, at det er en god idé at centralisere beslutningerne i sundhedssektoren. 31 procent er enten uenige eller overvejende uenige, mens 21 procent har svaret ’ved ikke’.

I samme måling er respondenterne spurgt, om der bør være direkte folkevalgte politikere i de nye sundhedsforvaltninger, eller de foretrækker en bestyrelse sammensat af eksperter og embedsmænd. Her er 48 procent med på regeringens idé om eksperter og embedsmænd, mens 25 procent helst vil have direkte valgte politikere ude i sundhedsforvaltningerne. 26 procent har svaret ’ved ikke’.

Samtidig med støtten til centraliseringen er der bred enighed om vigtigheden af et nært sundhedsvæsen, hvor behandlingen aldrig er for langt væk. 87 procent er enten enige eller overvejende enige i dette synspunkt. 10 procent er uenige eller overvejende uenige, og 3 procent har svaret ’ved ikke’. 

Login