Følg L 1 Lov om valg til Folketinget med videre
(Social- og Indenrigsministeriet)

13/8
2019

Lovforslag: L 1 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer).

Læs mere