Følg L 58 Hvidvaskloven med videre
(Erhvervsministeriet)

19/12
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (L 58).

Læs mere
17/12
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (L 58).

Læs mere
12/12
2019
26/11
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (L 58).

Læs mere
13/11
2019

Lovforslag: L 58 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Læs mere