Følg L 130 Straffeloven
(Justitsministeriet)

16/3
2020
24/3
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 130).

Læs mere
11/3
2020

Lovforslag: L 130 (Justitsministeriet)

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte).

Læs mere