Følg L 59 Sundhedsloven
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Sundhedsminister, MF (S))
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: Vedtaget
3/12
2020
VEDTAGET

Lovforslag: L 59 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet).

3/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 59).

1/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 59).

18/11
2020
23/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 59).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 59 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet).