December 2018

Tirsdag 11. december

KL. 9:00
 • EU's europaministre mødes

  EU’s europaministre og Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mødes for blandt andet at diskutere den demokratiske situation i Polen og Ungarn.

KL. 9:30
 • Konference: Kvinders sundhed og ligestilling

  Sex & Samfund, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Udenrigsministeriet sætter skarpt på, hvad sammenhængen er mellem kvinders sundhed og ligestilling på arbejdsmarkedet.

KL. 13:00
 • Salen: Straffeloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 17 B) og forslag til lov om ændring af retsplejeloven (L 17 A).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om kapitalmarkeder med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (L 47 A).

KL. 13:00
 • Salen: Hvidvaskloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af hvidvaskloven (L 47 B).

KL. 13:00
 • Salen: Forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro (B 14).

KL. 13:00
 • Salen: Folketingets Ombudsmands beretning for året 2017 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for året 2017 (B 51).

KL. 15:00
 • Reception: Healthcare Denmarks udvidelse

  Healthcare Denmark udvider med et nyt life science-udvalg og -sekretariat, der blandt andet skal øge kendskabet til danske life science-løsninger.

Onsdag 12. december

KL. 11:30
 • Samråd: Tobakskonventionen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), skatteminister Karsten Lauritzen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i åbent samråd om brud på WHO's rammekonvention FCTC om tobakskontrol og beskyttelse mod tobaksindustriens lobbyvirksomhed.

Torsdag 13. december

 • Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager statsminister Lars Løkke Rasmussen

  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager statsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med EU's stats- og regeringschefernes topmøde i Bruxelles. 

KL. 9:00
 • Vækstkonference 2018 med finansministeren

  Tænketanken Cepos holder vækstkonference under overskriften "Hvordan øger vi den økonomiske vækst i Danmark?"

KL. 9:00
 • Topmøde: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

  EU's stats- og regeringschefernes mødes til topmøde i Bruxelles i Bruxelles for at drøfte EU's langsigtede budget, det indre marked, migration og eksterne forbindelser.

KL. 10:00
 • Salen: Udlændingeloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (L 55 A).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om forhøjelse af hædersgaver (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (L 92).

KL. 10:00
 • Salen: Tilsynet med og værnet mod finansiel kriminalitet (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at styrke tilsynet med og øge værnet mod finansiel kriminalitet (B 31).

KL. 10:15
 • Samråd: Udbyttesagen

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om udbyttesagen.

KL. 13:00
 • Samråd: Statens indkøb af advokatbistand

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om statens indkøb af advokatbistand.

KL. 14:00
 • Reception: Jan-Erik Messmann (DF) fylder 70

  Folketingsmedlem Jan Erik Messmann (DF) fylder 70 år. 

KL. 14:00
 • Samråd: Loven om utryghedsskabende tiggeri

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om loven om utryghedsskabende tiggeri.

KL. 14:00
 • Reception: MF Jan Erik Messmann, Birkerød, fylder70

  MF (DF), skipper og freelance-journalist, Birkerød, fylder 70 år 10. december, og det markerer partiet med en reception.