Februar 2019

Lørdag 23. februar

KL. 13:00
 • Bisættelse: Fhv. forlæggerformand og præsident for Scleroseforeningen Ole A. Busck (81)

  Fhv. forlægger, formand for Forlæggerforeningen samt præsident for Scleroseforeningen, cand.merc. Ole Arnold Busck, Hellerup, er død, 81 år gammel og bisættes.

Fredag 22. februar

KL. 11:00
 • Møde: Europaudvalget drøfter sociale ydelser i relation til Brexit

  Folketingets Europaudvalg drøfter sociale ydelser i relation til Brexit.

Torsdag 21. februar

KL. 10:30
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om Tour de France

  Statsministeren, Københavns overborgmester og erhvervsministeren holder pressemøde. Kronprins Frederik vil også være til stede.

KL. 10:00
 • Salen: At gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020 (B 81).

Onsdag 20. februar

KL. 19:00
 • Mindehøjtidelighed: Mindekoncert for Prins Henrik

  H.M. Dronning Magrethe inviterer til mindekoncert for Prins Henrik i Fredensborg Slotskirke. Den 20. februar 2019 er det et år siden, at Prins Henrik blev bisat fra Christiansborg Slotskirke. 

KL. 15:00
 • Debat: FN's Verdensmål

  Røde Kors og Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål afholder debat om verdensmålene. Blandt deltagerne er tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Tirsdag 19. februar

KL. 15:00
 • Samråd: Konsekvenserne af sagen ved EU-Domstolen om familiesammenføring fra Tyrkiet

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbjerg i åbent samråd om konsekvenserne af sagen ved EU-Domstolen om familiesammenføring fra Tyrkiet.

KL. 15:00
 • Reception: Vagtskifte hos Industriens Fond

  Industriens Fond holder afskeds- og tiltrædelsesreception i anledning af, at Thomas Hofman-Bang afløser Mads Lebech som adm. direktør.

KL. 13:00
 • Salen: Straffeloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 149).

KL. 12:00
 • Frokostmøde: Statsretsekspert orienterer Presselogen om dronningerunder

  Højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen gæster Folketingets Presseloge og "gør os klogere på alle skrevne og uskrevne regler i forbindelse med dronningerunder – et emne som man ikke kan afvise kan blive aktuelt i løbet af foråret."

KL. 11:00
 • Pressemøde: Klaus Riskær præsenterer sit parti

  Efter at erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen har præsteret tilstrækkeligt med underskriftet til at blive opstillet ved det kommende folketingsvalg, præsenterer han sit parti og program ved et pressemøde.

KL. 10:45
 • Samråd: FN's verdensmål

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Kristian Jensen (V) i åbent samråd om regeringens arbejde med Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål.

Mandag 18. februar

KL. 10:00
 • Offentlig audiens

  H.M. Dronningen holder offentlig audiens på Christiansborg. 

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Asylansøgninger og opholdstilladelser" af Danmarks Statistik

  "Asylansøgninger og opholdstilladelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 15. februar

KL. 13:00
 • Bisættelse: journalist, byrådsmedlem Ole Stephensen (K), 63

  Journalist, tv-vært, skuespiller - og konservativt medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse - Ole Stephensen, er død, kun 63 år gammel og bisættes.

KL. 10:00
 • Konference: Cybersikkerhed i Storbritannien og Danmark

  Storbritannien og Danmark har begge lanceret deres første strategi for cybersikkerhed og står over for nogle af de samme problemstillinger. Bliv klogere på disse til denne konference afholdt af DIIS.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Anmeldte forbrydelser" af Danmarks Statistik

  "Anmeldte forbrydelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 11. februar

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Indvandrere og efterkommere" af Danmarks Statistik

  "Indvandrere og efterkommere" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Folketal" af Danmarks Statistik

  "Folketal" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.