December 2019

Mandag 9. december

KL. 10:00
 • Offentlig audiens

  H.M. Dronningen holder offentlig audiens på Christiansborg. 

Fredag 6. december

KL. 10:00
 • Kursus: Lobbyisme i EU

  Dansk Erhverv afholder et kursus i EU's lovgivningsproces og giver råd om lobbyvirksomhed i Bruxelles.

KL. 9:30
 • Møde: Europaudvalget og MEP'ere mødes

  Folketingets Europaudvalg mødes i dag med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Torsdag 5. december

KL. 12:30
 • Konference: Hvorfor fravælger unge erhvervsuddannelser?

  Frit Forum inviterer til konference om unges uddannelsesvalg og særligt om, hvorfor så mange fravælger erhvervsuddannelserne. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) deltager.

KL. 10:00
 • Salen: Lov om finansiel virksomhed med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger med videre og selskabsloven og forskellige andre love (L 46).

KL. 10:00
 • Salen: Boafgiftsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven (L 76).

KL. 10:00
 • Salen: Fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle (B 34).

Onsdag 4. december

KL. 10:00
 • Salen: Nedsættelse af et forsimplingsudvalg (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et forsimplingsudvalg (B 20).

Tirsdag 3. december

KL. 13:00
 • Salen: Folketingsmedlemmers omkostningstillæg med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om folketingsmedlemmers omkostningstillæg, eftervederlag, sygeorlov og afholdelse af barselsorlov (B 10).

KL. 13:00
 • Salen: En dansk klimalov nu (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (B 4).

KL. 9:00
 • Pressemøde: Radikale fortæller om finansloven

  Radikale Venstre giver deres udlægning af finansloven på et pressemøde i Skovlunde ved København.

KL. 8:00
 • NATO-topmøde

  Nato holder topmøde i London, der markerer Natos 70-års fødselsdag.

Mandag 2. december

KL. 16:00
 • Arrangement: Forsvar og forbehold (Odense)

  Tænketanken Europa og Syddansk Universitet inviterer til arrangement om Danmarks sikkerhed i en usikker verden. Blandt andre deltager forsvarsminister Trine Bramsen (S)

November 2019

Fredag 29. november

KL. 10:00
 • Samråd: Et nyt asylsystem

  Folketingets Europaudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om et nyt asylsystem.

KL. 9:00
 • Konference: Cloud i det offentlige

  Digitaliseringsstyrelsen, KL og IT-Branchen holder konference med fokus på vilkårene for den offentlige sektors anvendelse af cloudservices.

KL. 9:00
 • Konference: Konkurrence og digitalisering

  Digitaliseringen er allestedsnærværende. Konkurrencerådet inviterer til konference om potentialer og begrænsninger. 

Torsdag 28. november

KL. 15:45
 • Forhandlinger: Nicolai Wammen får besøg af SF, EL, ALT og R

  Finansminister Nicolai Wammen (S) afholder forhandlingsmøder for Finansloven 2020 med fire partier torsdag eftermiddag. 

KL. 15:00
 • Konference: En verden under forandring

  Europanævnet og Toft Kommunikation står bag konferencen om Danmarks og Europas sikkerhed i en ny verdensorden. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen (V) deltager blandt andre.

KL. 14:00
 • Samråd: Statsministerens udtalelser om administrative udgifter i EU-budgettet

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om statsministerens udtalelser om administrative udgifter i EU-budgettet.

KL. 10:15
 • Samråd: Teledata-sagen

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om teledata-sagen.