Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Straffeloven (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 157).

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Straffeloven (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 157).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 17:30
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil give en opdatering på coronasituationen i Danmark.

KL. 15:30
 • Pressemøde: Ordning for lønkompensation

  Finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder sammen med arbejdsmarkedets parter pressemøde om en styrkelse af den midlertidige lønkompensationsordning.

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 15:30
 • Debatarrangement: Er fremtiden rural? (AFLYST)

  Landdistrikternes Fællesråd og rådgivningsvirksomheden Rural Agentur afholder et politisk visionarium om fremtidens landdistrikter med deltagelse af blandt andre boligminister Kaare Dybvad.

KL. 15:00
 • Pressemøde: Regeringen, KL og Danske Regioner orienterer om nye økonomiske tiltag

  Finansminister Nicolai Wammen og social- og indenrigsminister Astrid Krag holder torsdag pressemøde med KL og Danske Regioner om tiltag, som skal understøtte dansk økonomi.

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

KL. 13:00
 • Rettighedskonference: 20 år med grundlæggende rettigheder (AFLYST)

  EU's charter for fundamentale rettigheder fylder 20 år. I den anledning inviterer Nyt Europa til konference om charterets indhold og dets kapitel om retfærdighed.

KL. 10:00
 • Offentlig audiens (AFLYST)

  H.M. Dronningen holder offentlig audiens på Christiansborg. 

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 14:00
 • Samråd: Forløbet omkring Civilstyrelsens indblanding i Borgerretsfondens ønske om at støtte Radio24syv(AFLYST)

  Folketingets Kulturudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om forløbet omkring Civilstyrelsens indblanding i Borgerretsfondens ønske om at støtte Radio24syv med 3 mio. kr. til en retssag mod Radio- og TV-nævnet.

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 20:00
 • Hendes Majestæt Dronningen taler til befolkningen

  Hendes Majestæt Dronningen vil tirsdag aften tale til hele befolkningen fra Fredensborg Slot om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus.