Februar 2020

Torsdag 6. februar

KL. 10:30
 • Høring: Biomassens fremtid

  Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget inviterer til høring om biomassens fremtid. Formand Ida Auken (R) vil styre høringen.

KL. 10:00
 • Samråd: Nye ansøgninger om asyl fra afviste asylansøgere

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om nye ansøgninger om asyl fra afviste asylansøgere.

KL. 10:00
 • Salen: Flagning i Folketinget (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om flagning i Folketinget (B 70).

Onsdag 5. februar

KL. 11:00
 • Konference: Ny strategi for forsvarsindustrien

  Dansk Industri afholder konference om forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor der præsenteres nyt forslag til national forsvarsindustriel strategi. 

KL. 11:00
 • Konference: DI Forsvars- og Aerospaceindustrien

  Dansk Industri afdeling for forsvars- og aerospaceindustrien afholder den årlige konference 'Danish Defence Annual Conference'.

KL. 9:00
 • Ekstraordninær kongres: Danmarks Lærerforening

  Danmarks Lærerforening afholder ekstraordinær kongres, hvor den endelige linje for arbejdstidsforhandlingerne skal lægges. Det foregår i København.

KL. 9:00
 • Høring: Fordele og ulemper ved et behandlingsråd

  Sundheds- og Ældreministeriet afholder en høring angående fordele og ulemper ved at etablere et behandlingsråd. 

Tirsdag 4. februar

KL. 18:00
 • Prisoverrækkelse: Kræftens Bekæmpelses Hædersprisuddeling 2020

  På World Cancer Day overrækker Kræftens Bekæmpelses formand Helen Bernt Andersen den årlige hæderspris for en person eller gruppes særlige indsats på kræftområdet.

KL. 16:30
 • Debat: Hvordan bekæmpes hate speech?

  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder en debat om hate speech og religionskrænkende ytringer.

KL. 13:00
 • Begravelse: Fhv. MF, højesteretssagfører Ib Thyregod (98)

  Forhenværende folketingsmedlem for Venstre, højesteretssagfører Ib Thyregod er død, 98 år gammel og skal begraves.

KL. 13:00
 • Salen: Nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner (B 49).

KL. 10:30
 • Lancering: Rapporten State of the Nordic Region 2020

  Nordregio inviterer til lancering af rapporten State of the Nordic Region 2020 med titlen "Norden - verdens mest bæredygtige og integrerede region?". Minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) deltager.

Mandag 3. februar

KL. 16:00
 • Bogreception: Fhv. generaldirektør om samtids-medieforhandlinger

  DRs generaldirektør i årene 1994-2004, Christian S. Nissen, udgiver bog om medieforhandlingerne 2017-19, hvor blandt andet DRs forhold blev skubbet tilbage og frem igen. Forlaget Gyldendal er vært ved en reception.

KL. 10:41
 • Vintermøde i OSCE's Parlamentariske Forsamling

  OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) afholder sit årlige vintermøde i Wien 20. til 21. februar.

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

Lørdag 1. februar

KL. 16:00
 • Ekstraordinært landsmøde: Alternativet vælger ny leder

  Uffe Elbæks afgang betyder, at Alternativet finde en ny politisk leder på ekstraordinært landsmøde. 

Januar 2020

Fredag 31. januar

KL. 14:00
 • Konference: Hvordan finansieres den grønne omstilling?

  Alternativet inviterer til øl og økonomisk nytænkning i Fællessalen på Christiansborg. Gennem en række oplæg fra blandt andet Connie Hedegaard og Jesper Jespersen vil spørgsmålet om, hvordan den grønne omstilling skal finansieres, forsøges besvaret. 

KL. 11:00
 • Nye Borgerlige afholder vintergruppemøde

  Under mødet vil partiet drøfte det første halve år i Folketinget. Derudover vil fokus ligge på resten af folketingsåret, hvor partiet vil fremlægge de konkrete forslag og udspil, som gruppen forventer at finde opbakning til fra de øvrige partier.

Torsdag 30. januar

KL. 14:00
 • Høring: Power-to-X

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg holder en åben høring om Power-to-X-teknologi.

KL. 11:30
 • Pressemøde: Udspil til udligningsreform

  Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) holder torsdag pressemøde om regeringens udspil til en udligningsreform.