Direktionsassistent med stort drive søges til Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er en førende uddannelses- og forskningsinstitution inden for arkitektur, design og konservering.

Vi er en organisation i løbende udvikling og har brug for en stærk direktionsassistent, der kan indgå i og sætte sit præg på ledelsessekretariat. Ledelsessekretariatet varetager ledelsesbetjening og en række styrings- og koordineringsopgaver i forhold til hele organisationen. Ledelsessekretariatet arbejder direkte op mod direktionen og vi søger nu en ny direktionsassistent, som skal bistå direktionen i den daglige drift og udvikling. Om stillingen Som direktionsassistent arbejder du med de sagsgange, der følger med direktionen. Du er med til at kvalitetssikre og udvikle sagsgange til og fra direktionen og får endvidere ansvaret for akademiets politiske rammekontrakter, status på strategiimplementering, nøgletal, handlingsplaner, årsrapportering, høringssvar mv. Det vil være en del af din opgaveportefølje at varetage relationen til Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorfor kendskab til politik og forvaltning er en fordel. Dine konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
 • Forberedelse og opfølgning på direktionsmøder, herunder også kvalitetssikring af direktionsmateriale samt udarbejdelse af dagsordner og referater
 • Deltagelse i og udarbejdelse af strategiske og organisatoriske analyser og tilhørende beslutningsoplæg
 • Udarbejdelse af sagsoplæg, dataanalyser, notater og ledelsesrapporteringer
 • Monitorering og afrapportering af politisk rammekontrakt, og strategiske handlingsplaner, samt i forbindelse med tilsyn
 • Ministerie- og styrelsesbetjening
 • Databeredskab, herunder statistik og nøgletal
 • Sekretærfunktion for den administrative ledelse og andre formelle fora
 • Diverse administrative opgaver
Du vil blive en del af Kommunikations- og Ledelsessekretariatet og referer til chefen heraf. Du løser dine opgaver i tæt koordination med prorektor, medlemmerne af direktionen, Kommunikations- og Ledelsessekretariatschefen og de øvrige medarbejdere i afdelingen. Opgaverne løses ofte i et højt tempo og med korte deadlines, ligesom de ofte har strategisk karakter. Om dig: Du har en relevant akademisk, gerne samfundsvidenskabelig, uddannelse samt flere års erfaring fra en lignende stilling. Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring fra en uddannelsesinstitution eller anden politisk ledet organisation. Som direktionsassistent vil du befinde dig i en alsidig rolle, hvor det er afgørende, at du kan arbejde strategisk og analytisk og formår at strukturere, planlægge og proaktivt følge op på aktiviteter i organisationen. Du bevæger dig desuden ubesværet på alle niveauer i en kreativ og videnstung organisation og har let ved at skabe relationer. Derudover lægger vi vægt på, at du:
 • Er analytisk stærk med stor talforståelse
 • Har politisk forståelse og kendskab til offentlig forvaltning
 • Kan omsætte komplekse problemstillinger til skarpe oplæg
 • Kan påvise gode resultater fra lignende stillinger
 • Er proaktiv i forhold til løsning af opgaver
 • Leverer resultater af høj kvalitet og kan få andre til at levere til deadlines
 • Besidder en stærk strategisk og organisatorisk forståelse
 • Kommunikerer klart og præcist på såvel dansk som engelsk
Løn og ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker som specialkonsulent henhold til Overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaringer. Stillingen er en varig fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det må påregnes, at der i spidsbelastningsperioder kan være behov for, at du står til rådighed uden for normal arbejdstid og at skiftende arbejdstider kan forekomme. Ansættelsen er fra 1. januar 2023 eller hurtigst derefter. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplom og evt. øvrige relevante bilag elektronisk via knappen “søg dette job" her på siden. Søg stillingen nedenfor, så ansøgningen er Det Kongelige Akademi i hænde senest mandag den 7. november 2022. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Yderligere oplysninger Du kan læse mere om Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering på: www.kglakademi.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kommunikations- og Ledelsessekretariatschef Søs Holmdal på telefon 4170 1801 eller via mail til [email protected]. Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00