DUF søger politisk chef med ansvar for interessevaretagelse, presse og kommunikation
Vil du være med til at styrke vilkårene for foreningslivet og børn og unge i Danmark? Kan du samtænke interessevaretagelse, netværk og kommunikation, så vi opnår indflydelse og konkrete forandringer? Så er du måske DUF - Dansk Ungdoms Fællesråds kommende politiske chef.

Jobtype: Lederstilling -fuldtid Jobbet DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Som politisk chef får du ansvaret for fire centrale områder: kommunikation, presse, interessevaretagelse og DUFs ungdomsdelegatprogram til FN og EU. Du får det daglige ledelsesansvar for seks medarbejdere. To politiske konsulenter, to kommunikationskonsulenter og to internationale konsulenter og skal ved siden af dette være en stærk sparringspartner og rådgiver for DUFs generalsekretær og politiske ledelse. Opgaven DUF arbejder konstant på at forbedre vilkårene for børn og unges foreningsliv i Danmark. Hvad enten opgaven er at sikre grundfinansieringen til medlemsorganisationerne eller at fjerne bureaukratiske benspænd for frivilligheden, skal DUF gå forrest, rykke hurtigt, skabe alliancer og bruge sit netværk til at kæmpe foreningslivets sag. Vi har et tæt og nært samarbejde med en lang række centrale civilsamfundsorganisationer og sætter en ære i at være en konstruktiv og løsningsorienteret samarbejdspartner for politikere og embedsmænd på alle niveauer. Det kommende år skal du sikre DUFs interesser for så vidt angår udlodningsloven, folkeoplysningsloven og afbureaukratisering af foreningslivet. Du får også en vigtig opgave med at sikre, at de gode historier om foreningslivet kommer ud og leve i medierne, ligesom du skal være med til at sikre DUF en stærk stemme i debatten om unges trivsel. DUF vægter højt at være i tæt dialog med vores medlemsorganisationer og være en relevant aktør overfor vores omverden. Som ansvarlig for DUFs kommunikation skal du sikre, at DUFs budskaber og initiativer når de rigtige målgrupper via de rigtige platforme. Vores medlemmer skal nemt kunne finde den information, de skal bruge på hjemmeside og i nyhedsbreve, mens eksterne interessenter skal lægge mærke til vores projekter og budskaber - ikke mindst i pressen. Om dig Du har en relevant uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund, som har givet dig en stor værktøjskasse inden for interessevaretagelse, presse og kommunikation. Desuden har du erfaring med politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation fra enten en Christiansborg, virksomhed, NGO, bureau e.l. Vi forventer, at du er stand til at tænke strategisk om de indsatser, du har ansvaret for. Du kan danne dig et overblik over de relevante interessenter, kan udarbejde en samlet plan og sikre, at du og dine medarbejdere eksekverer på denne. Den person vi søger, kan:
  • Skabe stærke tillidsfulde relationer på vegne af DUF, og vi ser gerne, at du allerede har et stærkt netværk til politikere, embedsværk og journalister
  • Håndtere pressen og hjælpe os med at sælge de gode historier fra foreningslivet
  • Stå i spidsen for DUFs strategisk kommunikation målrettet DUFs medlemsorganisationer og eksterne
  • Tilegne sig viden om DUFs ungdomsdelegatprogram og understøtte DUFs interessevaretagelse for unge i dansk udviklingssamarbejde
  • Betjene en bestyrelse og rådgive formand og generalsekretær i politik-og pressesammenhænge
  • Være en udviklende og anerkendende leder for en gruppe unge og engagerede medarbejdere
  • Indgå i vores ledelsesgruppe og bidrage med viden og sparring på tværs af huset
Kendskab til foreningslivet og ledelseserfaring er en stor fordel. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen er på fuld tid med løn efter kvalifikationer og individuel forhandling. Du må forvente aften- og weekendarbejde i rimeligt omfang. DUF tilbyder et spændende og fagligt stærkt arbejdsmiljø med gode, engagerede, uhøjtidelige og humørfyldte kollegaer. Ansøgning Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er d. 22. marts 2023 med tiltrædelse hurtigst muligt herefter. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 24. marts og evt. 2. samtale d. 28. marts. DUF værdsætter mangfoldighed blandt sine ansatte og opfordrer alle uanset køn, etnicitet eller tro til at søge stillingen. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til generalsekretær Louise Juul Jensen på mail: lj@duf.dk eller telefon: 2682 7052. Send gerne en sms, hvis telefonen ikke bliver taget, og så vil der blive vendt tilbage til dig.
Om Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.
DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet lokalt, nationalt og internationalt.

Læs mere her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00