Engageret og ambitiøs kontorchef til Kulturarv i Kulturministeriets Departement
Vil du være en drivende kraft i at udvikle ny politik og nye løsninger på kulturarvsområdet, og er du en inspirerende leder med høje ambitioner, som kan sætte en klar retning for arbejdet? Så er du måske Kulturministeriets nye kontorchef for Kulturarv.

Stillingen Som kontorchef for Kulturarv vil du få det ledelsesmæssige ansvar for et hold af dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at udvikle og sikre de bedst mulige rammer for bl.a. biblioteker, museer, arkæologi og arkiver. Kontoret vil i den kommende tid stå over for flere større udviklingsprojekter. Kontoret varetager derudover den løbende ministerbetjening på kontorets områder, ligesom kontoret fungerer som faglig indgang for en række af de store kulturinstitutioner på Kulturministeriets område, fx Nationalmusset, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet m.fl. Kontoret indgår i Center for Kulturarv, Idræt og Folkeoplysning og du vil have et tæt samarbejde med den anden kontorchef i centeret om både faglige og ledelsesmæssige opgaver. Bærende for arbejdet i Kulturministeriets departementet er vores strategi, som skal sikre, at Kulturministeriet er en drivende kraft for udviklingen af kulturpolitikken. Strategien udmønter sig bl.a. i mål om, at vi arbejder systematisk og analytisk med udvikling af politik og nye løsninger, at vi leverer gennemtænkte løsninger af høj faglig kvalitet baseret på viden og data om kulturområdet og har et dybt kendskab til vores område og danskernes behov. Om dig Du vil som kontorchef stå i spidsen for at implementere kontorets strategiske sigtelinjer, som bl.a. har fokus på at udvikle ny politik og sikre, at betjeningen af ministeren er professionel og af høj faglig kvalitet. Du er ambitiøs, har et stort overblik og evner at tænke nyt og visionært. Du har vilje og styrke til at nå resultater og skabe forandringer i en til tider hektisk og omskiftelig hverdag, og samtidig har du blik for og lyst til at arbejde aktivt med personaleledelse og har fokus på medarbejderudvikling. Det vil være en fordel - men ikke en betingelse, hvis du har erfaring med kulturarv eller lignede kulturområder. Derudover forventer vi, at du:
 • Har ledelseserfaring, gerne fra centraladministrationen
 • Har solid erfaring med politiske processer og ministerbetjening
 • Har bred erfaring med lovgivningsprocesser, offentlig forvaltning mv.
 • Er analytisk funderet og har erfaring med at omsætte analyse og data til politisk råderum
 • Er initiativrig og udviklingsorienteret
 • Har en åben og inddragende ledelsesstil kombineret med en god situationsfornemmelse
 • Har gode samarbejdsevner og interesse for at indgå som central aktør i forskelligartede processer med mange interessenter
 • Har personligt engagement, gennemslagskraft og beslutningskraft.
 • Har en relevant akademisk uddannelse
Vi tilbyder Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på at udvikle vores medarbejdere. Vi er en attraktiv arbejdsplads med en aktiv personaleledelse. Kulturministeriet er en arbejdsplads med højt ambitionsniveau, og der bliver stillet høje krav til medarbejderne. Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og tilbyder gode karrieremuligheder. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske på kontrakt jf. reglerne i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i gruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelsen sker på åremål og efter gældende overenskomst. Der kan forhandles tillæg afhængig af kvalifikationer. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingschef Steen Kyed på mail sky@kum.dk, tlf. 24 69 64 25. Eventuelle praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til HR-partner Fie Bagge Mogensen på fbm@kum.dk eller 41 39 38 90. Du kan læse mere om Kulturministeriet på www.kum.dk Ansøgning Ansøgning sendes senest den 14. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 33 og 34. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  I Kulturministeriets departement kommer du helt tæt på det politiske arbejde med at sætte regeringens kulturpolitik på dagsordenen. Vi arbejder med kultur til gavn for borgerne, og i departementet får du cirka 120 ambitiøse, kvalitetsbevidste og engagerede kolleger. Departementet ligger i hjertet af det gamle København i en smuk, historisk bygning, hvor du hver dag vil kunne mærke, at der er højt til loftet og korte afstande – både når du skal finde rundt i bygningen, og i forhold til beslutningsgangene.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen