Erfaren chefkonsulent til interessevaretagelse
Region Sjælland søger en dygtig og erfaren chefkonsulent, som vil være med til at præge udviklingen af sundhedsvæsenet - både i Region Sjælland og på landsplan. Vi ønsker med patienten i centrum at styrke vores proaktive og strategiske interessevaretagelse på sundhedsområdet. Med placering i Koncern Ledelse og Kommunikation kommer du tæt på bl.a. politisk formand, direktion og sygehusdriften i en virksomhed med 20.000 ansatte og et budget på 21 milliarder kroner.

I Region Sjælland har vi faglighed, ambitioner og mod til at gå forrest. Det er højt på vores dagsorden at bekæmpe ulighed i sundhed ved at tilbyde hjælp og behandling tæt på alle vores 840.000 borgere - ligegyldigt hvor man bor i regionen. En fuld lægeuddannelse og gode uddannelsesmuligheder skal være med til at sikre fremtidens arbejdskraft i regionen. Vi vil være specialister i de mest almindelige sygdomme og sætte ind med indsatser, som forebygger og styrker både fysisk og mental sundhed. Hvis du tænder på disse dagsordener, er du måske vores nye kollega. I din rolle som chefkonsulent med fokus på interessevaretagelse skal du løfte og drive med vores dagsordensættende indsatser på særligt sundhedsområdet. Sammen med vores medarbejdere, interessenter og samarbejdspartnere på sundhedsområdet holder vi fokus på dem, som det hele handler om: Patienten, brugeren og de mange pårørende. Du skal være tovholder på, at vi holder dialogen i gang med vores samarbejdspartnere nationalt, regionalt og kommunalt. Du skal bruge din politiske tæft og dit netværk til at opbygge stærke relationer, sætte tydelige aftryk og fremme strategiske og udviklingsmæssige prioriteringer til gavn for borgerne. Dit udgangspunkt er Regionsrådets strategi "Region Sjælland - for borgerne" og Regionsrådets politik i øvrigt, og du vil indgå i den daglige betjening af formand og direktion. Du vil også have opgaver med interessevaretagelse, som rækker ud over sundhedsområdet. Foruden drift og udvikling af regionens sygehuse, psykiatri og sociale tilbud arbejder Region Sjælland også med erhvervsudvikling, trafikplanlægning, uddannelse og bekæmpelse af jordforurening. Du vil kunne trække på hele organisationen i Region Sjælland, og der er tæt samarbejde med mange af de godt 500 medarbejdere, som arbejder i Regionshuset i Sorø samt de mange kolleger på sygehusene, i Psykiatrien og Socialområdet. Stillingen er forankret i enheden 'Medier og Omdømme' i Koncern Ledelse og Kommunikation, og du vil i det daglige referere til presse- og kommunikationschefen som din nærmeste leder. Du vil blive involveret i kommunikations- og presseopgaver, som løses og koordineres i tæt samarbejde med dine kolleger i Medier og Omdømme. På tilsvarende vis vil du også have et tæt samarbejde med dine kolleger i enheden 'Politik og Ledelse' i Koncern Ledelse og Kommunikation. Politik og Ledelse har ansvaret for betjening af Regionsrådet, regionsrådsformanden og direktionen og har en meget stor, daglig produktion af dagsordener, oplæg og mødematerialer mv. i tæt samarbejde med resten af organisationen. Du skal trives godt i en afvekslende hverdag, hvor tingene ofte kan gå stærkt. Foruden at være struktureret og ansvarsbevidst, skal du også selvstændigt kunne drive projekter fremad. Du skal være en træfsikker kommunikatør med politisk tæft og gehør. Du skal kunne skrive, kommunikere og skære en sag og proces knivskarpt til. Din profil:
  • Solid erfaring med interessevaretagelse fra politisk organisation og/eller interesseorganisation. Vi går efter en erfaren profil men de rette kompetencer og den rette motivation er selvfølgelig afgørende. Du kan også have nogle års erfaring, hvor du kan dokumentere, at du har skabt resultater
  • Veludviklet politisk og strategisk forståelse samt interesse for især sundhedspolitik
  • Stærkt netværk samt forståelse for samfundstendenser og politikudvikling
  • Kan omsætte holdninger og analyser til handlinger og produkter, der taler ind i en politisk ramme
  • Udadvendt, gode samarbejdsevner og fokus på at skabe relationer på tværs af organisationen
  • Kan procesfacilitere og drive samarbejdsprojekter
  • Gode kommunikationsevner og forståelse for medier; herunder SoMe og presse
  • Kan skifte mellem en bred palette af arbejdsopgaver i dagligdagen fra grundig analyse til det hurtige tweet
  • Kan udvikle og definere nye dagsordner for formand og koncerndirektion i samarbejde med dine nære kolleger og den øvrige organisation. Herunder også understøtte diverse ad hoc-opgaver for direktion og formand
  • Relevant videregående uddannelse
Lidt mere om os Du bliver ansat midt i en spændende proces, hvor vi udvikler vores organisation og er i gang med at omdanne vores tidligere Ledelsessekretariat til 'Koncern Ledelse og Kommunikation'. Målet er at styrke regionens indsats i forhold til proaktiv interessevaretagelse, omdømme, inddragelse, udvikling af den politiske betjening, udvikling af ledelsesfora og god offentlig forvaltning. Vi skal samtidig lykkes med at realisere Regionsrådet strategi 'Region Sjælland - for borgerne'. Gennem 12 konkrete borgerløfter skal strategien skabe forandringer for borgerne ud fra et politisk mål om at tilbyde flere sundheds- og uddannelsestilbud tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet og grøn omstilling. Du kommer tæt på de politiske og forretningsmæssige beslutningsprocesser i Region Sjælland. I dit daglige arbejde får du tæt samspil med dine i alt cirka 35 kolleger i Koncern Ledelse og Kommunikation, når organisationsændringen er fuldt implementeret. Du kan læse mere om Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk og finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Yderligere information: Vi forventer at afholde 1. samtalerunde onsdag den 14. juni 2023. Der vil indgå en praktisk opgave ifm. 1. samtale. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Claus Jark Clausen, Presse- og kommunikationschef, Medier og Omdømme, Koncern Ledelse og Kommunikation: Mobil 2054 2522; e-mail [email protected] Lisbeth Iversen, Direktør i Koncern Ledelse og Kommunikation: Mobil 4024 5596; [email protected] Ansøgningsfrist: 8. juni 2023 Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Tiltrædelse: 1. august 2023
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner.

Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner.

Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Du finder os også på Facebook, LinkedIn og Twitter


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00