Kontorchef til Beskæftigelsesministeriets Kontor for Arbejdsliv
Vil du gerne være med til at fremme et velfungerende arbejdsmarked? Vil du arbejde for at alle danskere får et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Har du politisk flair og erfaring med at agere på et område med stor politisk bevågenhed? Så har vi en spændende stilling som kontorchef i Kontoret for Arbejdsliv i Beskæftigelsesministeriets Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse.

Ledelse af talentfulde medarbejdere Du bliver kontorchef i Kontoret for Arbejdsliv, hvor vi arbejder for det gode og sunde arbejdsliv på det danske arbejdsmarked. Det handler blandt andet om arbejdsmiljø, arbejdsskader og indsatsen mod social dumping. Områder som er centrale for et velfungerende arbejdsmarked og har stor betydning for både den enkeltes liv og trivsel og for danske virksomheder. I den kommende tid skal vi arbejde med at få indholdet af den helt nye arbejdsmiljøaftale ud at leve. Med aftalen blev der samlet set afsat ca. 1.3 mia. kr. over de næste fire år, hvilket bl.a. sikrer en historisk stor bevilling til indsatsen mod social dumping samt en styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det bliver en central del af kontorets arbejde i de kommende år, at understøtte regeringens ønske om at styrke indsatsen mod social dumping. Derudover vil det være et centralt fokusområde at forberede tiltag, der kan medvirke til at få folk med en arbejdsskade tilbage i beskæftigelse. Vi løser opgaverne i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser og de øvrige centre i departementet, ligesom vi har en tæt dialog med arbejdsmarkedets parter. Du bliver en del af et ledelsesteam i Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse, der består af tre kontorchefer og afdelingschefen. Du refererer til afdelingschefen. Den daglige ledelse af fagområderne i centret er fordelt på de tre kontorchefer, og du får særligt ansvar for de opgaver, som knytter sig til arbejdsmiljø, social dumping og arbejdsskadeområdet. Du får det daglige ledelses- og personaleansvar for 10 fagligt ambitiøse og dygtige medarbejdere. Dine vigtigste opgaver bliver, at:
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt og analytisk miljø, hvor politik og viden går hånd i hånd
 • styrke det analytiske grundlag for arbejdsmiljøindsatsen blandt andet ved at høste synergier på tværs af centeret
 • omsætte idéer og politiske visioner til konkret handling og fagligt solide beslutningsgrundlag
 • være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen
 • omsætte overordnede strategiske mål til konkrete indsatser og resultater
 • medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer med vores interessenter og målgrupper, herunder arbejdsmarkedets parter.
Bliv vores nye kollega Vi forventer, at du er cand.scient.pol., cand.jur., eller lignende - gerne suppleret med en lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til beskæftigelsesområdet, men det er ikke et krav. Du har enten ledelseserfaring eller har udvist talent for ledelse - gerne fra en politisk ledet organisation. Som leder kan du skabe resultater gennem en anerkendende, engageret, motiverende og delegerende ledelsesstil. Vi forestiller os, at du:
 • er fagligt stærk og har erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger
 • er ambitiøs, nytænkende og udviklingsorienteret
 • har politisk tæft og kan agere på et område med stor politisk bevågenhed
 • kan planlægge, koordinere og styre en stor variation af opgaver
 • kan operationalisere og eksekvere strategiske beslutninger
 • har stærke kommunikative kompetencer og analytisk sans
 • er god til at samarbejde på tværs - såvel internt i ministeriet som med eksterne samarbejdspartnere.
Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter så hurtigt som muligt og senest den 1. august 2023. Du ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med aflønning i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelse kunne ske som tjenestemand. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Spørgsmål og ansøgning Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Simon Gravers Jacobsen på tlf.nr. 2526 2780. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-chef Rikke Perlman i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5174. Der vil indgå test i ansættelsesforløbet. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest søndag den 11. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 24 og 2. samtaler i uge 26. Vi ser frem til at læse din ansøgning.
Vi arbejder for flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked
I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag. Det er således vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved at udarbejde materiale og politisk sparring på højt fagligt niveau. Som departement er det samtidig vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet.

Du kan læse mere om os og vores arbejde på www.bm.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00