Kontorchef til Miljøministeriets departement
Vi søger en fagligt velfunderet kontorchef, som sammen med departementets økonomichef skal lede kontoret for Økonomi, digitalisering og service.

Du bliver den ene af to kontorchefer i kontoret for Økonomi, digitalisering og service. Kontoret er nyetableret pr. den 1. februar 2023, hvorfor du kan være med til at præge den videre etablering og udvikling af kontoret. Du vil som kontorchef få ansvaret for en række af kontorets fagområder, som i dag er teamorganiseret i faglige teams. Kontoret arbejder med en række væsentlige stabsopgaver, både i forhold til Miljøministeriets departement og ministeriets samlede koncern. Det drejer sig bl.a. om ministeriets økonomi, finanslovsprocesser, regnskab, IT-drift og -udvikling, regeringsudvalgssager, informationssikkerhed m.m. Kontoret har derudover ansvaret for at koordinere ministeriets samarbejde med universiteterne, som leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening på en række af ministeriets fagområder. Kontoret har også ansvaret for et team, der leverer erhvervs- og samfundsøkonomiske analyser, som understøtter politikudvikling m.v. Kontoret er desuden ansvarlig for politiske initiativer inden for digitalisering og data, beredskabsområdet og for håndtering af klassificeret materiale, herunder funktionen som sikkerhedsofficer. Endelig har kontoret ansvaret for en række centrale drifts- og servicefunktioner, herunder intern service, IT-service og samarbejdet med ekstern facility management leverandør Coor. Den konkrete arbejdsdeling mellem de to kontorchefer vil blive tilpasset i lyset af erfaring og kompetencer. Du vil have personaleansvar for to teamledere og ca. halvdelen af kontorets i alt 30 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund (økonomer, generalister, IT-teknikere og HK'er m.m.). Du vil have ansvaret for at levere kontorets resultater på dit område og for ministerbetjening af høj kvalitet. I en ofte travl hverdag er det dig, der sammen med dine teamledere, prioriterer og sætter strategisk retning. Kvalifikationer Vi forventer, at du er en engageret og resultatskabende dygtig leder med en motiverende, anerkendende og inddragende ledelsesstil, ligesom du uddelegerer ansvar og opgaver gennem klare rammer og retningslinjer. Du sætter strategisk retning med fokus på effektive arbejdsprocesser, som sikrer, at mål og visioner bliver til konkrete resultater og giver de ønskede effekter i samfundet. Derudover lægger vi vægt på, at du har:
 • En stærk faglig profil med relevant akademisk baggrund.
 • Erfaring med faglig ledelse og personaleledelse af faglige og mere driftstunge teams - og har blik for at udvikle kontorets medarbejdere.
 • Har stærke samarbejdsevner, gode kommunikative evner og gennemslagskraft.
 • Høj arbejdskapacitet med et godt overblik.
 • Politisk tæft, stærke analytiske kompetencer og med strategisk udsyn.
 • Gerne erfaring fra centraladministrationen.
Du vil som kontorchef i Miljøministeriets departement blive del af en stærk ledelsesgruppe, der til stadighed arbejder på at udvikle organisationen med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ønskes besat på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelse evt. ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen, for kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøministeriets departement, der har adresse på hhv. Frederiksholms Kanal 26 og Vester Voldgade 123, 1216 København K. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2023. Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Peter Østergård Have på tlf. 2215 9542. Ved spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR Partner Karen K. Tølbøll på tlf. 2252 7922. Sådan søger du stillingen Har stillingen din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamensbevis m.m. senest fredag den 27. januar 2023. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 5 og anden samtalerunde i uge 8. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
  Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  I Miljøministeriet er vi 2.100 medarbejdere og næsten lige så mange spidskompetencer, der stiller skarpt på at undgå unødvendig kemi i de ting, vi omgiver os med, og passer på den danske natur, så alle har mulighed for at komme ud og nyde den.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen