Økonomi- og analysechef til styrelse i vækst
Vil du være økonomi- og analysechef i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. En dynamisk styrelse i vækst, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Vores økonomichef har søgt nye udfordringer, og stillingen er derfor ledig. Hvis du kan styre økonomien med sikker hånd og samtidig have fokus på at opbygge og styrke et nyt analyseområde, er det måske dig, vi leder efter.

Om stillingen Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI):
 • medvirker til at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende
 • understøtter kommunerne og andre aktører i at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet og i at forebygge negativ social kontrol, ekstremisme og parallelsamfund.
Som økonomi- og analysechef får du en central placering i SIRI med fagligt ansvar for drift og udvikling af kontoret Økonomi og Analyse. Du skal lede knap 25 medarbejdere bistået af en souschef. Kontoret løser sine opgaver i tæt samarbejde med SIRIs øvrige kontorer og en ambitiøs direktion. Du vil få til opgave at udvikle og konsolidere det positive økonomiske fundament, som styrelsen står på. Som økonomi- og analysechef i SIRI skal du have fokus på en sikker drift og sikre ro om styrelsens økonomi. Det er en forudsætning herfor, at du parallelt formår at holde fokus på udvikling af både økonomifunktionen og økonomistyringen i styrelsen, hvor udbygning af risikostyring og intern finansiel kontrol er kerneopgaver. Samtidig får du ansvaret for at fortsætte opbygningen og udvidelsen af data- og analyseområdet, hvor kontoret skal levere og udvikle ledelsesinformation til resten af huset samt gennemføre evalueringer, spørgeskemaundersøgelser og kvantitative registeranalyser, der understøtter hele styrelsen. Som chef for kontoret skal du:
 • skabe rammerne for, at kontoret kontinuerligt leverer resultater af en høj faglig kvalitet
 • sætte retning, følge op og prioritere kontorets opgaver
 • varetage det daglige ledelsesansvar for kontorets medarbejdere, og medvirke til at udvikle dem bl.a. gennem feedback og sparring.
Du bliver ansvarlig for:
 • udarbejdelse af styrelsens samlede budget og regnskab
 • økonomistyring, herunder løbende budgetopfølgning og opfølgning på vores gebyrøkonomi
 • driftsunderstøttende statistik, data- og analysearbejde målrettede analyser til gavn for SIRIs forretning
 • intern finansiel kontrol
 • finanslovsarbejde
 • styrelsens årsregnskab og årsrapport
 • ledelsesinformation
 • tilskudsforvaltning for ministerområdet
 • statistik
 • håndtering af revisioner (Rigsrevisionen m.v.).
I de kommende år bliver en vigtig udviklingsopgave at udbygge og styrke kontorets analysearbejde, samt etablering af et stærkt koncept for risikostyring på tværs af styrelsens områder. Om dig Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse. Du er en reflekteret leder, der ved, hvad du står for - eller du har ambitioner om at blive leder. Du er bevidst om at bringe dine styrker i spil og om at arbejde med dig selv, der hvor du har brug for fortsat udvikling. Du har en klar holdning til god ledelse - og formår både at udøve god personaleledelse i kontoret og indgå i det tværgående ledelsesarbejde i SIRI - samtidig med at du har tætte relationer i vores koncern og til vores omverden. Derudover vil den rette kandidat være i besiddelse af flere af følgende kompetencer:
 • ledelseserfaring for engagerede og ambitiøse vidensmedarbejdere
 • erfaring med statsligt budget- og bevillingsarbejde
 • stærke analytiske evner og visioner for, hvordan analyser kan understøtte arbejdet i en statslig styrelse
 • gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • er robust og kan agere i en hverdag med mange aktører under politisk og mediemæssig bevågenhed.
Yderligere information Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse "HEMMELIGT", og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her. Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte direktør Trine Rask Thygesen på telefonnummer 5087 6594 eller på e-mail trth@siri.dk. Du kan også kontakte vicedirektør Stig Moes Nørgaard på telefonnummer 2069 7422 eller på e-mail smn@siri.dk. Søg stillingen Upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest tirsdag den 7. februar 2023 kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Vi forventer at holde 1. samtale i uge 6. Der vil være et testforløb imellem 1. og 2. samtale med bistand fra Statens Center for Rekrutteringstest. 2. samtalerunde vil foregå i uge 8. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang - Uddannelse, job og fællesskaber for alle.
  Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

  Ministeriet har ca. 1925 medarbejdere fordelt på Styrelsen for departementet, International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen