Politisk chefkonsulent med politisk tæft og skarp pen
Har du politisk tæft, kritisk sans og høje ambitioner? Og formulerer du dig skarpt og præcist? Så kan det være dig, vi søger.

SKI vokser, og vi søger derfor en ny kollega til vores ledelsessekretariat. Ledelsessekretariatet løser en bred vifte af klassiske sekretariatsopgaver, og som vores nye politiske chefkonsulent bliver du en central del af holdet og kommer helt tæt på toppen i en spændende og dynamisk virksomhed med fart på. Din præcise portefølje vil blive fastlagt, når vi kender din profil, men dine opgaver vil indebære:
 • Udarbejdelse af præsentationer og oplæg til den administrerende direktør, fx til møder, konferencer og i debatter
 • Interessevaretagelse og dialog med relevante interessenter, fx myndigheder og erhvervsorganisationer
 • Sekretariatsbetjening af strategisk vigtige fora, herunder udarbejdelse af dagsordener, referater, mødemateriale og indholdspunkter
 • Udarbejdelse og koordination af besvarelser af folketingsspørgsmål, samråd, faktaark og indlæg om SKI og offentligt indkøb mere generelt
 • Varetagelse af kontakten til vores europæiske søsterorganisationer og understøttelse af direktionens tilstedeværelse på LinkedIn
 • Kvalitetssikring af materialer, så vi med skarpt blik for omverdenens behov sikrer, at SKI altid kommunikerer sagligt og professionelt.
Du er god til at vurdere de input, du indhenter, og til at spotte styrker og svagheder i et argument eller en sagsfremstilling. Det er ikke sikkert, du ved så meget om udbud eller indkøb - men du er god til at fange substansen og vurdere, hvor skoen trykker eller præsentere et materiale, så det brænder igennem. Vi forventer, at du er initiativrig og af egen drift kan løbe med bolden og spotte, hvor du tilfører ekstra værdi. Du kommer til at løse opgaverne i tæt samspil med dine kollegaer i ledelsessekretariatet og resten af huset, og vi forventer, at du er en udpræget holdspiller med sans for det væsentlige og blik for helheden. Den offentlige sektor køber årligt ind for mere end 13 mia. kr. på SKI's indkøbsaftaler, og vores rolle vokser både som følge af øget brug af de eksisterende indkøbsaftaler og som følge af flere nye initiativer, SKI har taget de seneste år - og rejsen fortsætter. Det betyder, at mange interessenter følger med og har stærke holdninger til vores arbejde. Du kommer derfor til at begå dig i det krævende og yderst spændende krydsfelt mellem kommercielle og politiske hensyn. Det er sjældent, at to dage ligner hinanden, og vi har i perioder ret travlt. Derfor skal du kun søge stillingen, hvis det tænder dig, at tingene til tider går stærkt, og du skal levere med korte deadlines - nogle gange på skæve tidspunkter. Til gengæld lover vi en stejl læringskurve, stor fleksibilitet og frie rammer. Dine faglige og personlige kompetencer omfatter, at du
 • Har politisk tæft og er analytisk stærk. Du kan både læse tabeller og forstå paragraffer - og udlede implikationerne
 • Skriver klart, velovervejet og fejlfrit
 • Er tillidsvækkende og kan drive og koordinere processer med mange parter - interne og eksterne
 • Er omstillingsparat og ikke bange for at tage fat. Du følger altid dine opgaver til dørs
 • Har en positiv indstilling og helt naturligt giver en hånd med, når en kollega har brug for det
 • Er akademisk uddannet generalist, fx cand.scient.pol. med relevant erhvervserfaring fra politisk styrede organisationer - formentligt på Slotsholmen eller omegn.
Interesse og viden om den offentlige sektor er en nødvendighed. Derudover vil det være et plus, hvis du har kendskab til offentligt indkøb, udbudsreglerne, markedsanalyse, den grønne dagsorden og den sociale dagsorden inden for indkøb og udbud. Om SKI SKI professionaliserer det offentlige indkøb, skaber råderum til velfærd og understøtter den grønne omstilling. Det gør vi ved at samle indkøbsområder på tværs af den offentlige sektor og udvikle og drifte fælles indkøbsaftaler. Dermed opnår vi større besparelser og bedre aftalevilkår. I vores nye, lyse lokaler i Valby har vi med vores ca. 150 medarbejdere samlet stærke, unikke kompetencer inden for alt, hvad der omkredser offentligt indkøb, fra markedsanalyse og fastlæggelsen af den grønne værdikæde over udbud, e-kataloger, drift, kontraktstyring og rådgivning om aftalerne. Samt en tæt brugerinddragelse, kommunikation og politisk interessenthåndtering. SKI er en moderne arbejdsplads med højt til loftet og en god portion humor. Kan du se dig selv i det, er SKI måske stedet for dig. Læs mere om os på www.ski.dk. Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en fuldtidsstilling. Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke inklusive pension, sundhedsforsikring og andre personalegoder. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte chef for ledelsessekretariatet Anna Sophie Wiese på tlf.: 2085 1108 eller vicedirektør Anders Stribolt på tlf.: 6115 3414. Ansøgningsfrist er mandag den 20. marts 2023 med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi forventer at holde førstesamtaler den 24. marts og andensamtaler den 28. marts. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Kandidater, der indkaldes til samtale, vil skulle gennemføre en faglig test i forbindelse med processen. Ansøgninger modtages kun via jobopslaget.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00