Politisk konsulent – styrk Socialpædagogernes lokalpolitiske interessevaretagelse i Nordsjælland
Vil du arbejde i en fagforening, hvor vi sætter fokus på høj faglighed og godt arbejdsmiljø, som rammen for arbejdet med og omkring samfundets allermest udsatte borgere? Vil du bidrage til, at mennesker i sårbare positioner oplever at blive mødt af flere fagligt stærke socialpædagoger? Og vil du være med til at inspirere, spidsformulere og udvikle på de politiske opgaver?

Som politisk konsulent i Socialpædagogernes kredse skal du bidrage til at styrke kredsenes lokalpolitiske interessevaretagelse som opfølgning på kongresbeslutningen 'Socialpædagogernes faglighed forandrer liv'. Dit arbejde vil give den lokale politiske ledelse endnu bedre forudsætninger for at søge indflydelse på beslutningsprocesserne i kommuner og region samt styrke arbejdet med at sikre flere medlemmer. Du skal bidrage til at kredsen kommer til at stå stærkere kommunikativt i forhold til synlighed overfor medlemmer og beslutningstagere. Ansvarsområde Omdrejningspunktet for din stilling vil være arbejdet for vores faglighedsdagsorden. Under halvdelen af medarbejderne på de socialpædagogiske tilbud har en socialpædagogisk uddannelse og på hvert femte tilbud er mindre end 30 procent uddannede. Og det er desværre kun gået den forkerte vej de seneste år. Samfundets allermest udsatte borgere - anbragte børn og unge, voksne med handicap og sindslidelse på botilbud og udsatte borgere på herberger og krisecentre - har behov for fagligt dygtigt personale, der er uddannet til at arbejde med netop deres målgruppe. Derfor er Socialpædagogernes vigtigste fag- og socialpolitiske dagsorden at få vendt denne udvikling. Du skal understøtte Socialpædagogerne Nordsjælland i at fremme lokalpolitiske løsninger, så socialpædagogisk arbejde bliver udført med socialpædagogisk faglighed. Det kan fx ske ved:
  • at der lokalt arbejdes med at øge opmærksomheden på det socialpædagogiske fag og rekruttering til uddannelsen
  • arbejdsmiljø-, rekrutterings-, fastholdelses- og faglighedsindsatser på de enkelte arbejdspladser
  • ved at søge indflydelse på kommunale budgetprocesser
Arbejdsopgaver Som politisk konsulent får du en bred opgaveportofolie, som blandt andet indeholder følgende:
  • sparring og rådgivning af kredsens politisk valgte om politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation
  • følge kredsens kommunale politiske dagsordener og hurtigt slå ned på emner, som socialpædagogerne kan bruge politisk til at søge indflydelse på medlemmernes vilkår og rammer
  • gennemskue kommunale og regionale budgetter og omsætte indsigt til et forståeligt sprog
  • bidrage til en målrettet og engageret kommunikation baseret på data og fakta
  • få budskaberne ud over rampen f.eks. via opslag på sociale medier og læserbreve
Derudover skal du lave opfølgning på kongresbeslutningen 'Socialpædagogernes faglighed forandrer liv' og via en fælles indsats på tværs af hele organisationen (forbund samt ti kredse). Der vil derfor være mulighed for gensidig inspiration, koordinering og erfaringsudveksling. Dine kompetencer Vi søger en medarbejder, der er kommunikativt stærk, har politisk tæft og en god fornemmelse for, hvordan man bedst opnår indflydelse på lokale politiske dagsordener. Da vores kommende politiske konsulent skal skrive notater, læserbreve mv., er det vigtigt, at kandidaterne skriver let og flydende og kan omsætte store mængder viden eller data til kortere og letforståelige notater med videre. Vi ser gerne, at vores politiske konsulent har erfaring i at arbejde med interessevaretagelse eller måske som embedsmand i en kommune eller region har arbejdet med politisk betjening eller lignende. Har du kendskab til det socialpædagogiske område er det et plus, men ikke et krav. Vi forestiller os, at kandidaterne måske er samfundsvidenskabeligt uddannet, men der kan også være andre uddannelsesmæssige baggrunde, som er det helt rette i kombination med erfaringer med videre. Endelig er det vigtigt for os, at den politiske konsulent forstår at arbejde selvstændigt, tager initiativ og har et godt humør. Socialpædagogernes vision Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet. Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet. Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Socialpædagogerne og HK. Stillingen er en to-årig ansættelse på 37 timer med fleksibel arbejdstid. Stillingen ønskes besat den 1. juni 2023 eller snarest muligt. Kredskontoret har adresse på Roskildevej 10 B, i Hillerød. Yderligere information Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kredsformand Lene Ek Christensen på telefon 2067 8640 eller mail: lec@sl.dk Ansøgningsfrist Send din ansøgning og CV senest den 10. april 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde samtaler den 13. april 2023. Vi glæder os til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.
Om os

Socialpædagogerne Nordsjælland er én af ti kredse i Socialpædagogernes Landsforbund. Kredsen organiserer ca. 3000 socialpædagoger, plejefamilier, lærere, ledere, forstandere, medhjælpere med videre i kredsens organiseringsområde.

Der er pt seks ansatte og to valgte på kredskontoret i Hillerød. Vi er en mindre enhed, hvor vi er gode til at hjælpe, alle bidrager til praktiske opgaver og samtidig har vi en kultur, hvor vi selvstændigt håndterer gæster og medlemmer i huset.

Læs mere om os på: www.sl.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00