Praktik i Tænketanken Mandag Morgen
Et stærkt afsæt for din udvikling som studerende

Tænketanken Mandag Morgen søger praktikanter til efteråret 2023. Vi søger ambitiøse, engagerede og nysgerrige studerende med en samfundsvidenskabelig toning i uddannelsen. Vi er en bredt anerkendt og politisk uafhængig tænketank, der skaber indsigt og løsninger for mennesker og samfund. Vi sætter samfundets store spørgsmål på dagsordenen og bringer mennesker sammen for at debattere og inspirere til nye løsninger - om bl.a. velfærd, digitalisering, bæredygtighed og demokrati. I en tid med alt for mange symbolske og simple svar på store komplekse samfundsproblemer, skaber og formidler vi ny viden og indsigt i samarbejde med vores partnere. Vi udvikler og afprøver nye indsatser og finder nye veje til at håndtere de største aktuelle samfundsudfordringer. Vores arbejde bygger på solid viden, bred aktørinddragelse, nytænkning og skarp kommunikation. Vores samarbejdspartnere er offentlige, private, faglige og frivillige organisationer, som gerne vil bidrage til udviklingen af samfundet med afsæt i et stærkt vidensbaseret fundament. Som praktikant bliver du en del af et engageret og talentfuldt hold af medarbejdere. Du indgår i teams på vores forskellige projekter, hvor du sammen med fagligt stærke rollemodeller vil blive inspireret og udfordret. Vi tager din faglige og personlige udvikling alvorligt, og du får sparring undervejs, selvstændige opgaver og en stor kontaktflade internt og eksternt. Hvis dine kompetencer matcher igangværende og kommende projekter, kan der desuden være mulighed for ansættelse bagefter, da vi er en organisation i vækst. Dine opgaveportefølje vil variere hen over praktikforløbet, men du vil få erfaringer med:
  • Analyse: Tænketanken Mandag Morgen arbejder med flere forskellige typer af analyser. Vi arbejder med en masse data, indsamlet med både klassiske metoder som fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer, men også nyere typer som video- og mobiletnografi.
  • Events: Tænketanken Mandag Morgen gennemfører årligt en række store og små dagsordensættende events med deltagelse af landets førende eksperter, erhvervsledere og politikere.
  • Formidling: Som en del af mediehuset Altinget og Mandag Morgen er stærk og vedkommende formidling en af vores kernekompetencer. Vi formidler viden og indsigter i både klassiske rapportformater og nye innovative digitale formater hvor tekst, lyd, video og grafiske illustrationer kombineres.
Som praktikant vil dine primære arbejdsopgaver være i Tænketanken Mandag Morgen, men du vil også få opgaver i Altingets liveafdeling, Arena, der udvikler og afholder netværk, uddannelser, konferencer og events i vores gård på Ny Kongensgade. Din profil Vi søger først og fremmest videbegærlige studerende, der brænder for at udvikle deres faglighed. Derudover håber vi at finde studerende som:
  • Har kendskab til samfundsvidenskabelig metode og har lyst til at styrke deres evner indenfor bearbejdning af kvalitative og kvantitative analyser.
  • Er strukturerede og ansvarsfulde i opgaveløsningen.
  • Er gode til at planlægge egen tid og arbejde på flere opgaver samtidigt.
  • Er nysgerrig på samfundsudviklingen og kan sætte sig ind i vores samarbejdspartneres behov.
  • Kan lide at arbejde i teams, og er imødekommende og fleksibel i opgaveløsningen.
Rammerne Stillingen er en fuldtidsbeskæftigelse (37 timer ugentligt ekskl. frokostpause). Vi har fleksible arbejdstider, men du må som udgangspunkt forvente at arbejdstiden skal placeres mandag til fredag mellem kl. 08.00 og kl. 18.00. Der vil forekomme varierende arbejdsbyrde. Efterårets praktikforløb løber fra 28. august 2023 til 26. januar 2024. Som udtryk for påskønnelse af det arbejde, der udføres, vil der være mulighed for at modtage en erkendtlighed på kr. 3.000 om måneden ved siden af SU. Vi er en ung, engageret og uformel arbejdsplads med højt til loftet, vi har et stærkt fællesskab og en stor professionel integritet. Vi er løsningsorienterede i vores tilgang til arbejdet og vi er ikke flere end at alle, ledere såvel som praktikanter, må hjælpes ad med stort og småt. Foruden koncernens faste sommerfest og julefrokost, afvikler vi i afdelingen løbende sociale arrangementer. Herunder fælles morgenmad hver anden fredag, bogklub, filmklub, kollegafitness og meget mere. Vi holder til tæt på Christiansborg i hjertet af indre København i Ny Kongensgade 10 sammen med vores søstervirksomhed Altinget. Sådan søger du Send din ansøgning inkl. cv og karakterudskrifter senest søndag den 9. april 2023. Vi afholder forventeligt samtaler i uge 15 og 16. Det er dit ansvar at afklare, at praktikforløbet stemmer overens med de gældende regler på dit studie. Har du spørgsmål til praktikopholdet, så kontakt talentholdskoordinator, Rasmus Akstrup Wagtmann: wagtmann@mm.dk
Tænketanken Mandag Morgen
Vi er en politisk uafhængig tænketank, der skaber indsigt og løsninger for mennesker og samfund. Vi sætter samfundets store spørgsmål og udfordringer på dagsordenen og bringer mennesker sammen for at skabe dialog og inspirere til nye løsninger – om bl.a. velfærd, beskæftigelse, ledelse, digitalisering, bæredygtighed og demokrati.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00