Regulatorisk jurist til CCUS
Dansk Fjernvarme søger en regulatorisk jurist med interesse for politisk kommunikation Vil du bidrage til at udvikle en bæredygtig klimadagsorden og være med til at udbrede CO₂-fangst, transport og lagring samt PtX? Og har du lyst til at være en del af en moderne interesseorganisation, som arbejder for at sikre energiselskaberne de bedste muligheder for at bidrage til Danmarks ambitiøse klimamål?

Stillingen er et led i at styrke Dansk Fjernvarme sekretariatets juridiske indsats på tværs af en række regulatoriske områder. Stillingen har et særligt fokus på at sikre bedst mulige rammebetingelser for etablering, ejerskab og drift af anlæg til CO₂-fangst, transport og lagring samt udnyttelse af CO₂ (CCUS) og mulighed for at drive eller eje PtX-virksomhed. Derudover skal juristen varetage regulatoriske opgaver inden for områderne for elmarked, økonomisk regulering af fjernvarme samt affaldsenergi. Opgaven Der er stort politisk fokus på udbredelsen af CCUS og PtX i Danmark, hvor teknologierne skal bidrage med store CO2-reduktioner til Danmarks klimamål. Der er imidlertid mange regulatoriske udfordringer, der begrænser virksomhedernes muligheder for at investere i teknologierne og hindrer en bred udbredelse i Danmark. Sammen med et team af kollegaer skal du bidrage til at sikre gode regulatoriske rammevilkår gennem samarbejde og dialog med Dansk Fjernvarmes medlemmer, myndigheder, politikere og andre interessenter. Du vil blandt andet skulle varetage følgende opgaver inden for prisregulering og hjemmel:
 • Mulighed for at CO₂-fangst kan ske i kommunale selskabers hovedvirksomhed
 • Mulighed for at tredjepart kan eje og drive CO₂-fangst på kommunale anlæg
 • Dispensation for omsætningsgrænsen på 50 % for tilknyttet virksomhed ifm. CO₂-fangst
 • Sikre selskabernes mulighed for finansiering gennem KommuneKredit
 • Kommunal garantistillelse for CO₂-fangst og evt. for resten af værdikæden
Derudover skal du varetage en række øvrige opgaver inden for områderne for CCUS og PtX samt varetage udvalgte opgaver inden for områderne for elmarked, økonomisk regulering af fjernvarme og affaldsenergi. Videre vil du have til opgave at:
 • Løfte medlemmernes interesser politisk og overfor myndighederne i både Danmark og EU
 • Inddrage medlemmerne i tilstrækkelig grad for at sikre bred afstemning af politiske positioner og mandat
 • Indgå i relevante alliancer og samarbejder, der fremmer branchens viden om medlemmernes og Dansk Fjernvarme rolle - særligt inden for områderne CCUS og PtX
Personlige og faglige kompetencer Sammen med kollegaer skal du dække en bred vifte af juridisk regulatoriske opgaver inden for områderne for CCUS og PtX, men også løse udvalgte opgaver inden for elmarkedet og økonomisk regulering. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med områderne. Da en overvejende del af markedsrammerne fastlægges på europæisk niveau, vil du tillige indgå i det internationale samarbejde. Du skal have gode kompetencer indenfor lovgivning og lovgivningsprocesser. Du er fagligt dygtig og har et stærkt drive - med en naturlig nysgerrig lyst til at holde dig opdateret om udviklingstendenser på hele energiområdet. Du er god i både skrift og tale og har tæft for politisk kommunikation. Den rette kandidat har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har erfaring med interessevaretagelse og politisk kommunikation. Hvem er du?
 • Du har en relevant akademisk baggrund, fx cand.jur.
 • Du har interesse for regulatoriske juridiske forhold samt flair for politisk kommunikation
 • Du er resultatorienteret og er god til at finde løsninger på komplekse problemstillinger
 • Du har sans for detaljer og kan indgå i et team og samtidig arbejde selvstændigt
 • Du har evnen til at kommunikere klart til alle typer af målgrupper
Dansk Fjernvarme tilbyder Du vil blive en del af én af Danmarks stærkeste og mest udviklende brancheorganisationer, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med bl.a. økonomer, jurister og ingeniører. Arbejdet i Dansk Fjernvarme giver plads til en selvstændig indsats og omfatter hyppig kontakt til en række interessenter på energiområdet, herunder både de private energiaktører og relevante myndigheder og politikere. Du vil således både få et stort sektorkendskab og et bredt netværk i energisektoren. Dansk Fjernvarme er en arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed, hvor arbejdsglæde og engagement driver vores indsats. Vi har et godt og uformelt samarbejdsklima, hvor der ofte er travlt, og hvor vi hjælper hinanden ikke mindst på tværs af huset. Du skal derfor være en udpræget holdspiller og kunne holde humøret højt, når der er mange bolde i spil. Dansk Fjernvarme tilbyder pensionsordning og sundhedsforsikring, god frokostordning m.m. Andet Du vil indgå i afdelingen Energisystem og produktion. Arbejdssted er Vesterbrogade 6D, 2. sal, 1620 København V. Tiltrædelse: 1. april 2023 eller snarest muligt. Dit næste skridt Din ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse og kopi af uddannelsesbeviser skal sendes så vi har det senest 21. februar 2023. Oplys gerne, hvor du har set annoncen. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vil du vide mere om stillingen eller om løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jannick H. Buhl på mobil 2869 3606 eller afdelingschef Thorbjørn Nejsum på mobil 2981 8845.
  Om Dansk Fjernvarme

  Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets 354 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Derudover leverer Dansk Fjernvarmes medlemmer 40 procent af den termiske elproduktion i Danmark. Der er 68 ansatte i Dansk Fjernvarmes sekretariatet. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København.

  Dansk Fjernvarme er de danske fjernvarme- og køleselskabers talerør overfor politikere, myndigheder, øvrige organisationer og virksomheder. Fjernvarmen er en central del af løsningen på vores fælles klimaudfordringer. Det er en rolle vi er meget bevidst om og som kollegerne i Dansk Fjernvarme i samarbejde med vores medlemmer arbejder på at indfri, samtidig med at vi arbejder for en fortsat høj forsyningssikkerhed, energieffektivitet og forbrugerhensyn.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen