Styrelsesdirektør søges til Gældsstyrelsen
Vil du stå i spidsen for at sikre en korrekt og effektiv gældsindrivelse til det offentlige? Så er du måske den nye styrelsesdirektør for Gældsstyrelsen.

Søg dette job
Gældsstyrelsen har ansvaret for at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Styrelsen skal i den forbindelse sikre en realistisk planlægning, en robust produktionsstyring og et fokus på udviklingstiltag og værdiskabende it-løsninger. Gældsinddrivelsen har været udfordret, og det er i den forbindelse en central opgave at skabe en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen har desuden en vigtig opgave med at sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret. Til at løfte disse opgaver har Gældsstyrelsen brug for en direktør med stærk beslutningskraft, solid ledelseserfaring og med en god forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation. Hertil forventes, at den kommende direktør:
 • kan foretage strategiske prioriteringer, træffe beslutninger og skabe synlige resultater
 • udviser synligt lederskab og er i stand til at skabe en driftssikker, effektiv og innovativ organisation
 • fokuserer på at understøtte driften og har solid og dokumenteret erfaring med at styre, optimere og kvalitetssikre arbejdsprocesser og arbejdsgange
 • har en god evne til at håndtere komplekse problemstillinger og kan navigere i et alsidigt politisk landskab med mange forskelligartede interesser
 • besidder stærke kommunikationsevner og kan skabe gode og tillidsfulde relationer - både internt og eksternt, idet holdspil er en forudsætning for at lykkes
 • har ledelsesmæssigt overblik, gennemslagskraft og er i stand til at sætte en klar retning
 • kan sikre en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.
Styrelsesdirektøren har det overordnede ansvar for styring, prioritering og planlægning af den samlede opgaveløsning i styrelsen, samt det overordnede ansvar for den strategiske udvikling af styrelsen. Styrelsesdirektøren refererer til Skatteministeriets departementschef. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 40/løngruppe 4. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktsansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Gældsstyrelsen, Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart. Ansættelse i Skatteministeriet er betinget af tilfredssstillende straffeattest og sikkerhedsgodkendelse. Tiltrædelse Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Ansøgning Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning, CV og eksamensbevis. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfristen udløber den 2. juni 2022. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen. I rekrutteringsprocessen samarbejdes med executive search virksomheden Odgers Berndtson. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til partner Bo Eske Nielsen på tlf. 24 97 26 88. Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
  Søg dette job
  Formål & værdigrundlag
  Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige.

  Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

  Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.

  Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Gældsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen