Talstærk kontorchef til Center for Klima og Analyse i Transportministeriets departement
Vil du stå i spidsen for politikudviklingen i den grønne omstilling, og har du solid faglighed og stærke lederevner, der kan motivere og skabe engagerede kollegaer? Så bliv chef i Center for Klima og Analyse

Transportområdet er helt afgørende for Danmarks vækst, sammenhængskraft og ikke mindst den grønne omstilling, hvor transportsektoren står for 1/3 af Danmarks udledninger. Som chef i Center for Klima og Analyse bliver du en central del af denne udvikling og omstilling. Du brænder for at skabe grønne resultater, der kan ses I Center for Klima og Analyse driver vi politikudviklingen inden for den grønne omstilling af transportsektoren gennem udarbejdelse af makro- og samfundsøkonomiske analyser, effektevalueringer, opgørelser af strukturvirkninger og effekter ved politiske initiativer. Vi rådgiver ministeren i klimaspørgsmål og fungerer som sekretariat for ministerens medlemskab af regeringens udvalg for grøn omstilling. Vi understøtter desuden Transportministeriets øvrige kontorer med udarbejdelse af analyser og konsekvensberegninger. Konkret beskæftiger centeret sig i øjeblikket med:
 • Udrulning og regulering af ladeinfrastruktur i Danmark og CO2-effekter heraf
 • Implementering af CO2-differenteriet roadpricing for lastbiler
 • Forsøg med road-pricing for personbiler
 • Udarbejdelse af ny transportøkonomisk redegørelse
 • Analyser på tværs af Transportministeriets område
 • Videreudvikling af samfundsøkonomiske modeller for trafikberegninger
 • Struktur- og makroeffekter af større infrastruktur- og byudviklingsprojekter
 • Fremskrivninger af bilparken samt klimafremskrivninger
Du er et fagligt fyrtårn med stærke lederkompetencer I Center for Klima og Analyse er I to kontorchefer, der skal lede og sætte retningen for 13 medarbejdere. Du vil stå i spidsen for de analytiske opgaver både i centret og i forhold til departementets øvrige kontorer, mens din centerchefkollega har det overordnede ansvar for de politiske processer på klimaområdet og den grønne omstilling. Dine vigtigste opgaver vil således bestå i at:
 • drive den samfundsøkonomiske dagsorden i ministeriet og være sparring for de øvrige kontorer
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø, hvor politik og viden går hånd i hånd
 • understøtte videreudviklingen af trafikmodeller, herunder lastbilvalgsmodellen og grøn mobilitetsmodel
 • have det overordnede ansvar for Transportministeriets analyseindsats
 • være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen
 • drive metodeudviklingen omkring den grønne omstilling via økonomiske modeller mv.
Du skaber succes igennem dit engagement og dine kommunikative evner For at lykkes i stillingen kræver det, at du har kendskab til samfundsøkonomiske beregninger og kan operationalisere og eksekvere strategiske beslutninger. Aktiviteterne omkring kontorets opgaver kræver desuden, at du har en analytisk sans, er nytænkende og har erfaring med at håndtere komplekse økonomiske problemstillinger. Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.scient.pol. eller lignende. Med dine stærke kommunikative evner sætter du tydeligt retningen for kontoret, og som leder motiverer du og skaber resultater gennem en anerkendende, engageret og delegerende ledelsesstil. Udviklingsorienteret og uformel arbejdsplads Som chef i departementet bliver du en del af en uformel arbejdsplads med ca. 170 medarbejdere, der alle arbejder for at skabe transportpolitiske forbedringer i det danske samfund. Vores kultur er kendetegnet ved en høj grad af tillid og ansvar samt godt humør. Vi bestræber os på at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv og tilbyder derfor fleksible arbejdsvilkår. Du indgår i departementets chefgruppe, der består af en direktion og 12 chefkollegaer. I chefgruppen er der i udpræget grad samarbejde om faglige emner og sager på tværs af kontorerne, og vi arbejder med vores ledelse i fora, hvor vi drøfter aktuelle temaer inden for ledelse og deler input og erfaringer med forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingens ansættelsesvilkår og aflønning fastsættes i henhold til 'Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten' og er indplaceret i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelsen vil i udgangspunktet ske på åremålsvilkår med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Se mere her om hvordan det er at arbejde i Transportministeriet. Er du motiveret til at ville gøre en forskel? Så send os din ansøgning med kopi af eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatgrad allerede i dag eller senest søndag den 11. juni. Vi indkalder løbende til samtaler. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at tale med departementschef Jacob Heinsen. Ring til departementschefsekretær Carina Kavanagh Stærk på 2440 8716 for en aftale. Der kan blive anvendt konsulenter i rekrutteringsforløbet. Du kan læse mere om Transportministeriet på www.trm.dk.
Om Transportministeriet
Transportministeriets departement ligger på Slotsholmen i hjertet af København. Vi er ca. 170 medarbejdere fordelt på 17 kontorer, der alle arbejder for at skabe transportpolitiske forbedringer i det danske samfund. Vores arbejdsområder omfatter alt fra udbygning af metroen i København til modernisering af landets jernbaner, store motorvejsbyggerier, selvkørende biler, luftfart, cyklistforhold, trafiksikkerhed samt transportens miljø- og klimapåvirkning.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00