Universitetsdirektør, Københavns Universitet
Vil du være en del af topledelsen på et moderne og højt rangereret internationalt universitet under stadig udvikling og samtidigt få ansvaret for ledelsen af en stor administration, der prioriterer at understøtte de studerendes, medarbejdernes og ledernes behov?

Københavns Universitet er Danmarks største og mest mangfoldige universitetsmiljø. Universitetet er internationalt orienteret og samtidig forankret i værdier som demokrati, ligestilling, bæredygtighed og åbenhed. Stillingen Universitetsdirektøren er medlem af universitetets øverste ledelse - rektoratet - og refererer til rektor. Direktøren står i spidsen for fællesadministrationen og har direkte ledelsesansvar for vicedirektørerne for fire af afdelingerne: Fælles HR, Koncern-økonomi, Campus Service og KU-IT. Sammen med det øvrige rektorat skal du fungere som en aktiv og professionel topleder i videreudviklingen af universitetet som en velfungerende, resultatorienteret og dynamisk organisation, der inviterer til dialog på tværs af universitetet og med det omgivende samfund. Det overordnede ledelsesmæssige ansvar for budgetlægning og -opfølgning, forhandling af budgetaftaler med fakulteterne og udvikling af universitetets økonomiske potentiale, herunder gennemsigtig økonomistyring, er vigtige opgaver i stillingen. Ligeledes får du det overordnede ledelsesmæssige ansvar for udviklingen af universitetets digitale forvaltning, tværgående IT-systemer og universitets store bygningsmasse. Vi forventer, at du udvikler visionære sigtelinjer for administrationens videre udvikling. Københavns Universitet er i gang med at udarbejde en ny strategi for perioden frem mod 2030. Koblet hertil skal der i de kommende år gennemføres en administrativ reform på tværs af universitetet med en målsætning om at frigøre ca. 300 mio. kr. årligt til forskning og uddannelse. Dine visioner for administrationen vil naturligt kunne lægges ind i denne reformproces, som du selv vil få en central rolle i -både i forberedelsen og efterfølgende i implementeringen af de tiltag, der bliver besluttet. Det er en meget væsentlig opgave, at du bidrager til og tager ansvar for at skabe et åbent og tillidsbaseret samspil og samarbejde i fællesadministrationen og på tværs af universitetet. Du bliver således direktør for en meget stor og kompleks administration med cirka 1000 medarbejdere, hvoraf du bliver overordnet leder for en meget stor del heraf. Du bliver formand for Administrativt Ledelsesteam, der har alle fællesadministrationens vicedirektører og fakultetsdirektørerne som medlemmer, og som derfor også er et godt sted at drøfte og skabe udvikling og eksekvering. Du bliver ligeledes formand for Fællesadministrationens samarbejdsudvalg og for arbejdsmiljøudvalget, som er vigtige organer for samarbejdet med medarbejderne. Det forventes, at du kan repræsentere universitetet i en række andre interne og eksterne sammenhænge, herunder i forhandlinger med ministerier, fonde mv. Personen Du skal have en relevant uddannelse og betydelig topledelseserfaring, herunder med ledelse af ledere, fra Centraladministrationen eller en større offentlig eller semioffentlig vidensorganisation, der er politisk styret. Som medlem af rektoratet skal du være en udpræget konstruktiv og udviklingsorienteret medspiller, der stræber efter de samlet set bedste løsninger. Rektoratet fungerer som et enhedsrektorat. Det vil blive prioriteret, at du kan komplementere det øvrige rektorats kompetencer og profiler, herunder kan bidrage med nye vinkler på udviklingen af universitetet. Du skal kunne navigere manøvredygtigt og udøve troværdig ledelse i en politisk ledet og kompleks organisation med mange bundlinjer. Det kræver bl.a., at du er lyttende og helhedsorienteret, men også har stor gennemslagskraft i forhold til at sikre fremdrift og gevinstrealisering. Kommunikative kompetencer på højt niveau og stærke relationelle kompetencer er i den forbindelse afgørende, og herunder skal du prioritere og have tydelig interesse for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Du skal have stærke analytiske kompetencer, et tydeligt strategisk blik samt mod og lyst til forandringer, herunder erfaring med udvikling og implementering af strategier og gennemgribende forandringsprocesser. Du skal have stor erfaring med ledelse af en stor og kompleks økonomi samt erfaring med ledelse af administrative service- og styringsfælleskaber, der understøtter organisationens kerneaktiviteter. Din ledelsesstil skal være tydelig, uddelegerende og tillidsfuld samt præget af nysgerrighed og lyst til at involvere ledere og medarbejdere i udviklingen af nye løsninger, og du skal fremstå som en troværdig topleder, der kan skabe sammenhæng og samarbejde i hele den administrative organisation. Det forventes, at du har en høj arbejdskapacitet og er vedholdende. Du skal beherske engelsk på højt niveau. For en fyldestgørende beskrivelse af universitetsdirektørens opgaveportefølje henvises til stillings- og personprofilen på universitetets og MUUSMANNs hjemmesider. Ansøgningsfrist: 29. januar 2023. Tiltrædelse: 1. maj 2023. Kontakt gerne rektor Henrik C. Wegener, telefon 35 32 26 04/35 33 51 13 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, telefon 40 76 72 27. Du kan søge stillingen via Københavns Universitets hjemmeside her. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Henrik C. Wegener E-mail: [email protected] Info Ansøgningsfrist: 29-01-2023 Ansættelsesdato: 01-05-2023 Afdeling/Sted: Fællesadministrationen

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00