Vær med til at skabe forandring fra midten
Har du lyst til at arbejde på Christiansborg? Til at være en del af en arbejdsplads, der vil forandre den politiske vanetænkning? Og er du analytisk stærk, politisk interesseret og har en god forståelse for politik? Så har vi brug for dig! Hos Moderaterne er vi på jagt efter en ny politisk konsulent, der vil være en del af Danmarks dygtigste politiske sekretariat.

I Moderaterne ønsker vi at skabe en reel forandring i dansk politik. Vi vil sætte fokus på indhold og substans, fremfor symboler og processer. Til folketingsvalget fik vi et fantastisk valgresultat, der har gjort, at vi nu er en masse nye folketingsmedlemmer og et sekretariat under opbygning. Derfor søger vi en ny kollega, der kan hjælpe os med at føre vores politik ud i livet, og som kan rådgive vores politikere på Christiansborg. Politiske konsulent med høj faglighed Som politisk konsulent skal du bidrage til politikudviklingen på områder som blandt andet sundhed, psykiatri, ældre og civilsamfund. Dit arbejde vil både bestå i at rådgive vores folketingsmedlemmer inden for enkelte eller flere fagområder. Derudover skal du bidrage til udviklingen af politiske forslag, udspil m.v. Det er derfor vigtigt, at du er stærk analytisk og kan formidle faglige problemstillinger. Det er et plus, hvis du har baggrund og erfaring indenfor et af de ovenstående politiske områder, men det er ikke afgørende. Ansættelsesvilkår Vores hverdag foregår på Christiansborg, med alt hvad det indebærer af hektiske dage og stille sommerperioder. Der er tale om en fuldtidsstilling med start hurtigst muligt. Det er et plus, hvis du har nogle års erfaring fra en organisation, et ministerium eller privat virksomhed. Men du kan også være nyuddannet med erfaring fra at være aktiv i et politisk parti, en interesseorganisation eller lignende. Hos Moderaterne er vi sat i verden for at bryde med vanetænkning. Derfor har vi heller ingen præferencer, når det gælder din baggrund eller erfaring. Vi går efter kompetencer og vilje til at gøre en forskel. Lyder et job hos Moderaterne som noget for dig? Send din ansøgning hurtigst muligt og inden den 15. juni 2023. Vi indkalder til samtaler løbende. Løn gives efter kvalifikationer. Kontakt Har du spørgsmål til en af stillingerne, er du velkommen til at kontakte Caroline Stage på tlf. 6162 4614 eller på e-mail [email protected]
MODERATERNE stiftes på et humanistisk værdigrundlag og med en ambition om at bidrage til en politisk kultur, hvor der er fokus på indhold, substans og evidens fremfor proces, symboler og løse antagelser.

MODERATERNEs bærende værdier udspringer af et menneskesyn, der hylder den personlige frihed, men stiller krav til medborgerskab. Udgangspunktet er tillid til det enkelte menneske, en stærk tro på civilsamfundets evner og muligheder – og en politisk praksis, der afspejler en naturlig gensidighed mellem individ og fællesskab, mellem borger og stat; mennesket som mål og staten som middel. Politikken og tankerne er virkelighedsnære og skabt i samspil med de mennesker, der i sidste ende skal virkeliggøre de politiske forslag.

MODERATERNE tør genforhandle og gentænke den måde, vi har indrettet samfundet på. Vi insisterer på en politisk samtale, som alle har både ret og pligt til at deltage i. Politik handler ikke om at vinde hævd på en holdning; det handler om at finde pragmatiske løsninger på komplekse udfordringer – og indgå fornuftige kompromiser.

MODERATERNE bekender sig fuldt ud til den danske samfundsmodel og dens unikke evne til at balancere individets stræben efter egen lykke med omsorg og ansvar for den mindre privilegerede. Med det følger et særligt ansvar for fordomsfrit at bidrage til at udvikle og justere modellen, så den er holdbar og leveringsdygtig – også på lang sigt. Når verden er i fremgang, så er stilstand lig tilbagegang.

Læs mere på moderaterne.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00