Vil du stå i spidsen for at formulere og udmønte centrale dele af regeringens udlændingepolitik i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement?
Er du en erfaren leder i centraladministrationen, og vil du sætte din faglighed i spil i komplekse og juridiske problemstillinger, der har direkte virkning i det danske samfund? Så er du muligvis den rette afdelingschef for Opholdsafdelingen.

Søg dette job
Stillingen Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejdsopgaver favner bredt og omfatter tunge sagsområder og problemstillinger, som står helt centralt på den politiske dagsorden i Danmark og Europa. Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de berørte personer. Det gælder uanset, om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller kommer til landet som højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager. Den helt centrale opgave som afdelingschef for Opholdsafdelingen er at bistå ministeren med at formulere og udmønte dele af regeringens politik på udlændinge- og integrationsområdet og i den forbindelse deltage i betjeningen af regeringen og Folketinget. Du skal derfor have et skarpt analytisk blik og evne og lyst til at gå i dybden med komplekse juridiske problemstillinger. Du står i spidsen for en afdeling med dygtige og dedikerede medarbejdere i fagkontorer, der varetager opgaver relateret til bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset ophold, indfødsret, international rekruttering og EU-rettens regler om fri bevægelighed. Du refererer til departementschefen og indgår i den øverste ledelse af såvel departementet som hele ministeriet. Du har et tæt dagligt samarbejde med især afdelingschefen for Asylafdelingen samt direktørerne i Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Som medlem af koncerndirektionen har du mulighed for at sætte dit præg på den løbende, overordnede udvikling og retning for ministerområdet, bl.a. i forhold til organisationsudvikling og personalepolitikker. Det er derfor vigtigt, at du interesserer dig for ledelse og udvikling - også i din rolle som personaleleder for afdelingens kontorchefer. I den daglige opgaveløsning arbejder du sammen med en lang række interessenter, inkl. andre statslige myndigheder, kommuner og private aktører på området, hvorfor det er vigtigt, at du evner at opbygge og fastholde stærke relatione Om dig Det er en forudsætning for at kunne lykkes i stillingen, at du er cand. jur., da du som afdelingschef forventes at kunne yde kvalificeret sparring og kunne træffe fagligt velbegrundede beslutninger inden for komplekse juridiske problemstillinger. Derudover forventer vi, at du har:
 • Bred og solid erfaring med ledelse i politisk styrede organisationer.
 • Forvaltningsmæssig erfaring og gerne kendskab til området.
 • Gode samarbejdsevner og en relationsskabende tilgang.
 • Lyst til at arbejde i en organisation med stor offentlig bevågenhed
 • Blik for, hvad der sker andre steder i verden på området, da migrationsområdet har mange globale sammenhænge og kan udvikle sig hurtigt.
 • Lyst og evner til at bidrage til, at koncernen vedvarende agerer agilt og driftssikkert og forbliver en attraktiv koncern for fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere.
Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 3. Stillingen besættes i udgangspunktet på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 39. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til "HEMMELIGT", og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt gerne departementschef Pernille Breinholdt Mikkelsen på telefon 22 95 85 71. Søg stillingen Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest søndag den 7. august 2022 kl. 12:00. Vi forventer at holde første samtalerunde den fredag den 12. og mandag den 15. august 2022 og 2. samtale torsdag den 25. august 2022. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb med bistand fra Genitor. Testforløbet kræver forudgående forberedelse. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.
  Søg dette job
  Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

  Ministeriet har ca. 1500 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet samt Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen