Hvis vi udskyder vores deltagelse i bankunionen, så tror jeg, vi fjerner den sidste tiltro hos andre på, at vi, når det kommer til stykket, stadigvæk ønsker at være en del af kernen i samarbejdet inden for EU.

Poul Skytte Christoffersen Poul Skytte Christoffersen, Bestyrelsesformand, Tænketanken Europa og European Policy center, seniorrådgiver, Cabinet D/N, fhv. kabinetschef og EU-ambassadør
> Til Altinget I EU


Læs flere citater