For de borgerlige er værdigrundlaget det liberale demokrati og det åbne samfund, respekten for individet, tolerance og pluralisme. Værdier, der selvfølgelig er inkompatible med sharia, homofobi eller undertrykkelsen af kvinder. Men det er hverken liberalt eller demokratisk at anse muslimer for at være ude af stand til at integrere sig i et samfund som vores, alene fordi de er muslimer. Før de har fået en chance for at bevise det modsatte.


Læs flere citater